Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 3073
Från Östergötland Borg socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 45 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 46 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 638 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 15 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Borgs kyrka (1) Borgs säteri (3604) Brudberget (67) Eneby gamla tomt (1) Herrebro (2) Klinga (277) Leverstad (89) Leverstad, Grönhult - Leverstad (15) Resebro mosse (1) Skälv (1) Skälvs gård (744) Skärlunda (2) Stora Herrebro gård (528) Vi (1)
När
odaterad (114) stenålder (91) äldre stenålder (89) yngre stenålder (1) senneolitikum (8) bronsålder (431) yngre bronsålder (355) järnålder (445) äldre järnålder (55) förromersk järnålder (231) romersk järnålder (18) yngre järnålder (756) folkvandringstid (3) vendeltid (2) vikingatid (1386) medeltid (1350) senmedeltid (2) nyare tid (2)
Vad
Vapen och rustningar (34) Vetenskap och rättsväsende (2) Hantverk och redskap (1622) Husgeråd och livsmedel (793) Religion och kult (106) Byggnadsdetaljer och monument (75) Dräkt och personlig utrustning (121) Nöjen och laster (4) Handel och värdemätare (6) Transport och samfärdsel (432)