Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 2272
Från Närke Örebro socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 34 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 35 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 8339 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 404 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Adolfsberg, Stora Hyddan (3) Almby kyrkogård (7) Baronbackarna (1) Bromsgården (7949) Hjulberga, Rosenlund (3) Kvarteret Rådhuset (349) Kvarteret Vilan, Längbro gamla kyrka (29) Nikolaikyrkan (1) Rosenlund (2) Tybble bytomt (1) Vid Örebro (1) Örebro Nicolaikyrka (2) Örebro stad (1)
När
odaterad (47) stenålder (9) mellanneolitikum (1) bronsålder period II (1) järnålder (5) yngre järnålder (80) vikingatid (2) medeltid (2763) högmedeltid (57) senmedeltid (2) nyare tid (55) 1700-tal (2) 1900-tal (1)
Vad
Vapen och rustningar (3) Hantverk och redskap (54) Husgeråd och livsmedel (58) Religion och kult (2) Byggnadsdetaljer och monument (9) Dräkt och personlig utrustning (24) Nöjen och laster (11) Transport och samfärdsel (15)