Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 1951
Från Västergötland Karleby socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 40 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 60 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 1187 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 380 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Backgården, Lövene (1) Backgårdens ägor (1) Fogdegården (1) Fogdegårdens ägor (1) Frostagården, Skattegården, Lillegården (905) Holmen (1) Karleby Fogdegården (1) Karleby Korpagården (1) Karleby kyrka (92) Karleby kyrkoby (31) Karleby kyrkobys ägor (22) Karleby mosse (1) Karleby prästgård (1) Karleby utbogårdens ägor (32) Klostergården (1) Leaby (1) Leaby skattegård (1) Leaby, Hällegården (1) Lillegården (8) Lovene (1) Nyckelängen (2) Skånsgården (1) Snösbeck (8) Uddagården (2) Utbogårdens ägor (1) Uttergården? (1) Ålleberg (11)
När
odaterad (13) stenålder (115) äldre mesolitikum (1) yngre stenålder (92) mellanneolitikum (899) senneolitikum (15) bronsålder (15) järnålder (5) äldre järnålder (1) folkvandringstid (10) vendeltid (6) vikingatid (1) medeltid (1)
Vad
Vapen och rustningar (27) Hantverk och redskap (333) Husgeråd och livsmedel (54) Religion och kult (10) Dräkt och personlig utrustning (17)