Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0979
Från Gotland Västergarn socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 31 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 34 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 1143 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 53 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Ammor (4) Ammor 1 (29) Kronholmen (40) Lilla Mafrid (1) Lilla Mafrids (7) Mafrids (18) Stelor (1) Stora Mafrids (73) Västergarn (959) Västergarns kastal (1) Västergarns kyrka (1)
När
odaterad (3) stenålder (1) yngre stenålder (1) senneolitikum (2) järnålder (48) yngre järnålder (65) vendeltid (4) vikingatid (27) medeltid (992) nyare tid (1)
Vad
Vapen och rustningar (11) Hantverk och redskap (94) Husgeråd och livsmedel (364) Byggnadsdetaljer och monument (11) Dräkt och personlig utrustning (20) Nöjen och laster (4) Handel och värdemätare (1) Transport och samfärdsel (24)