Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0973
Från Gotland Vallstena socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 272 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 302 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 2486 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 1955 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Allkvie (15) Alvena (5) Bjärge (265) Bjärs (21) Grens (2) Grinds (69) Gudings (103) Gudingsåkrarna (18) Gudingsåkrarna, Raä 207:1 (379) Gudingsåkrarna, Raä 233 (1) Gudingsåkrarna, Raä 234 (2) Gudingsåkrarna, Raä 235 (1) Hägvalds (53) Lilla Bjärge (22) Lilla Bjärge, Gudingsåkrarna (42) Lilla Gudings (16) Lilla Gudings, Gudingsåkrarna (82) Lilla Gudrings (1) Medebys (11) Norrgarde (3) Norrgårda (19) Nygårds (8) Nygårds, Malmqvists bostad (1) Rå (10) Slumre (16) Stora Bjärge (61) Stora Gudings (92) Stora Gudungs (1) Stora och Lilla Bjärge (2) Uppgarde (254) Vallstena (11) Vallstena kyrka (3) Vallstena kyrkby (4) Vallstenarum (865) Vallstenarum, Grinds (6) Vallstenarum, Kättåker (5) Vallstenarum, norra fältet (4) Vallsterum (16)
När
odaterad (93) stenålder (41) äldre mesolitikum (10) yngre stenålder (32) mellanneolitikum (2) senneolitikum (6) bronsålder (15) bronsålder period III (1) bronsålder period V (2) bronsålder period VI (8) järnålder (1135) äldre järnålder (51) förromersk järnålder (21) romersk järnålder (112) yngre järnålder (270) folkvandringstid (21) vendeltid (226) vikingatid (162) medeltid (48) tidig medeltid (1) högmedeltid (2) 1900-tal (1)
Vad
Vapen och rustningar (353) Hantverk och redskap (160) Husgeråd och livsmedel (141) Religion och kult (10) Byggnadsdetaljer och monument (17) Dräkt och personlig utrustning (374) Nöjen och laster (6) Handel och värdemätare (13) Transport och samfärdsel (19)