Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0951
Från Gotland Lärbro socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 128 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 142 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 1324 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 213 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Angelbos (12) Bjärs (129) Domarelunden, Liffride (47) Ganns ödekyrka (1) Gislause (26) Gisslause (4) Gisslauser (2) Granhagsmyr (5) Hägvide (17) Kapellshamn (1) Keilungs (9) Kejlungs (5) Klinthagen (26) Koparve (63) Källstäde (1) Lekarehed (188) Liffride (9) Lilla Bjers (1) Lilla Bjärs (2) Lilla Hammars (1) Lilla Källstäde (3) Lilla Vikers (47) Lilla Vägome (1) Lovisedal (1) Lärbro kyrka (2) Norder Ire (5) Norrvange (2) Nors (29) Nors, Tängelgårda (5) Nors/Tängelgårda (14) Pavalds (17) Pavals (12) Pavals 1:25 (6) Påvens hed (5) Rangvide (8) Raä 585:1 (30) Ringvide (2) Röcklinge (11) Slängs (36) Stora Banner, Norrvange hed (2) Stora Benne (88) Stora Bjärs (16) Stora Hammars (17) Stora Källstäde (136) Stora Vikers (209) Sudervanga (1) Sudervange (2) Takstens (10) Takstens gård (1) Takstens myr (1) Tängelgårda (36) Tängelgårda, Fånggården (5) Vessinge (3) Västringe (2)
När
odaterad (55) stenålder (12) äldre stenålder (29) yngre stenålder (3) senneolitikum (7) bronsålder (454) äldre bronsålder (2) yngre bronsålder (4) järnålder (394) äldre järnålder (84) förromersk järnålder (1) romersk järnålder (31) yngre järnålder (8) folkvandringstid (46) vendeltid (7) vikingatid (143) medeltid (50) tidig medeltid (1) högmedeltid (1) senmedeltid (1) nyare tid (2) 1700-tal (1)
Vad
Vapen och rustningar (13) Vetenskap och rättsväsende (1) Hantverk och redskap (74) Husgeråd och livsmedel (71) Religion och kult (6) Byggnadsdetaljer och monument (14) Dräkt och personlig utrustning (105) Handel och värdemätare (42)