Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0944
Från Gotland Lau socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 62 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 74 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 822 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 609 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Bjärges (24) Gannor (25) Gumbalde (4) Hallbjers (2) Hallbjäns (56) Hallbjärs, Fånggårdsbacken (5) Koparve (2) Lau backar (111) Lau kyrka (50) Lau kyrka, Kastalen (90) Lau myr (1) Lau myr ? (9) Laubackar (3) Laus backar (1) Liffride (15) Lilla Bjärges (344) Matsarve (12) Mattsarve (1) mellan Hallbjens och Bjerges (21) Orleifs (1) Raä 160:1 (23) Smiss (1) Snausarve (10)
När
odaterad (3) stenålder (4) yngre stenålder (1) senneolitikum (1) bronsålder (22) bronsålder period IV (1) järnålder (449) äldre järnålder (1) förromersk järnålder (1) romersk järnålder (50) yngre järnålder (32) folkvandringstid (58) vendeltid (9) vikingatid (28) medeltid (143) 1600-tal (1)
Vad
Vapen och rustningar (39) Vetenskap och rättsväsende (1) Hantverk och redskap (29) Husgeråd och livsmedel (60) Religion och kult (4) Byggnadsdetaljer och monument (3) Dräkt och personlig utrustning (56) Nöjen och laster (6) Transport och samfärdsel (3)