Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0937
Från Gotland Hellvi socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 49 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 50 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 2555 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 1351 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Fjaugen (1) Hellvi kyrka (1) Hellvi Norrgårde (413) Kunnings (1) Kyrkebol (8) Kyrkebols (17) Lilla Ihre (22) Lilla Ire (6) Malms (14) Norrgårda (4) Nystugu (8) Sajgs (33) Sankt Olofsholm (1) Seigs (17) Stora Ire (365) Stora och Lilla Ihre (1614) Stor-Ihre (9) Sudergårda (7) Sudergårde (6) Vid Fardume träsk (2) Vivlings (8) Värnahagen, Vivlings (1)
När
odaterad (10) stenålder (1) mellanneolitikum (1) bronsålder (7) järnålder (1616) äldre järnålder (2) förromersk järnålder (2) romersk järnålder (15) yngre järnålder (7) folkvandringstid (82) vendeltid (432) vikingatid (383) medeltid (11)
Vad
Vapen och rustningar (215) Hantverk och redskap (266) Husgeråd och livsmedel (126) Religion och kult (43) Byggnadsdetaljer och monument (7) Dräkt och personlig utrustning (430) Nöjen och laster (7) Handel och värdemätare (26) Transport och samfärdsel (8)