Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0926
Från Gotland Grötlingbo socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 162 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 203 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 5257 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 860 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Barsaldersbacke (43) Barsaldersbacke, Roesrös (14) Barshalder (687) Barshalder Roes (135) Barshalders hed (2) Barshaldersbacke (235) Barshaldershed (231) Barshaldershed, Gullbacken (22) Barshaldersheds grustag (12) Brunns (2) Bölske (70) Dals (2) Domararve, Gärdaråker (1) Frixarve (5) Grötlingbo kyrka (29) Grötlingbo kyrka (nära) (1) Grötlingbos grustag (3) Hallinge (19) Kattlunds (25) Kattlunds, Hemåker (2) Kauparve (4) Mårtens (14) Norrkvie (532) Norrkvie 1:16 (22) Norrkvie 1:24 (5) Norrkvie, fyndplats 5 (18) Norrkvie; Suderkvie (8) Raä 164:1 (19) Raä 165:1 (281) Raä 187:2 (100) Raä 245 (18) Raä 307 (26) Raä 308 (2) Raä 309 (6) Roes (80) Roes 1:47 (2) Roes I (39) Roes II (27) Roes III (1) Roirhage (435) Rojrhage (763) Rondarve, Kattlunds (1) Rovalds (2) Rovaldsrum (1) Rums (1) Röråker (1) Sallmunds (26) Sandes (7) Sigsarve (3) Skradarve (4) Sles (6) Stenstu (1) Suderkvie (154) Uddvide (665) Uddvide Hage (16) Uddvide N (13) Uddvide S (2) Uddvide S, Norr (94) Uddvide Samfällt (26) Uddvide stenbrott (8)
När
odaterad (132) stenålder (173) yngre stenålder (90) tidigneolitikum (2) senneolitikum (1) bronsålder (50) järnålder (1352) äldre järnålder (286) romersk järnålder (202) yngre järnålder (773) folkvandringstid (363) vendeltid (447) vikingatid (734) medeltid (42) tidig medeltid (1) senmedeltid (2) nyare tid (19) 1500-tal (1) 1600-tal (2) 1700-tal (5) 1800-tal (11) 2000-tal (1)
Vad
Vapen och rustningar (234) Hantverk och redskap (552) Husgeråd och livsmedel (295) Religion och kult (722) Byggnadsdetaljer och monument (9) Dräkt och personlig utrustning (1072) Nöjen och laster (21) Handel och värdemätare (137) Transport och samfärdsel (33)