Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0925
Från Gotland Gothem socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 142 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 169 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 1272 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 318 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Botvalde (4) Botvaldsvik (9) Busarve (4) Båtare (5) Bäntebingels (1) Fjärdinge (14) Fjärenge (1) Gervede (1) Gothems kyrka (46) Haga (5) Hangre (1) Hinser (4) Hörsne myr (1) Jusarve (7) Kastalen (2) Kyrkebinge (9) Kyrkebjers (3) Magnuse (6) Medebys (1) Nors (3) Nybingels (6) Råbyträsk (1) Sandkulla-backen (1) Spenarve (1) Suderbys (5) Suders (2) Svalings (3) Svallings (1) Tummungs (8) Vaters (1) Viby (1) Västerbjers (1) Västerbjärs (1088) Västerbjärs, Svalings (6)
När
odaterad (7) stenålder (543) yngre stenålder (267) mellanneolitikum (279) senneolitikum (3) bronsålder (3) äldre bronsålder (1) bronsålder period I (2) yngre bronsålder (1) bronsålder period IV (1) järnålder (33) förromersk järnålder (3) romersk järnålder (3) folkvandringstid (2) vendeltid (1) vikingatid (49) medeltid (59) tidig medeltid (1) högmedeltid (2) senmedeltid (6) 1600-tal (1)
Vad
Vapen och rustningar (41) Vetenskap och rättsväsende (1) Hantverk och redskap (90) Husgeråd och livsmedel (44) Religion och kult (4) Byggnadsdetaljer och monument (2) Dräkt och personlig utrustning (152) Handel och värdemätare (1)