Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0914
Från Gotland Fardhem socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 73 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 80 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 318 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 122 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Brogårds (5) Burge (1) Fardhems kyrka (11) Fardhems kyrkogård (48) Fardhems prästgård (3) Gardarve (5) Gerete (91) Hallsarve (7) Hägsarve (1) Kvie (2) Mästermyr (1) Nederburge (4) Nixarve äng (2) Rodarve (3) Sandarve (9) Sandarvekulle (1) Stenstu (1) Stenstugu (6) Överburge (112)
När
odaterad (8) yngre stenålder (1) senneolitikum (1) bronsålder (2) äldre bronsålder (1) järnålder (113) äldre järnålder (1) romersk järnålder (2) yngre järnålder (16) folkvandringstid (4) vendeltid (4) vikingatid (137) medeltid (19) tidig medeltid (1) senmedeltid (2) nyare tid (2) 1500-tal (1) 1600-tal (2)
Vad
Vapen och rustningar (6) Vetenskap och rättsväsende (1) Hantverk och redskap (69) Husgeråd och livsmedel (12) Religion och kult (3) Byggnadsdetaljer och monument (1) Dräkt och personlig utrustning (53) Nöjen och laster (2) Handel och värdemätare (29) Transport och samfärdsel (3)