Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0911
Från Gotland Endre socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 118 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 132 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 509 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 259 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
(4) Alkvie (3) Allekvia (20) Allekvia 1 (49) Allekviebacke (6) Burgen (1) Bäcks (12) Endre kyrka (5) Endrebacke (15) Endregårda (86) Endregårda backe (7) Endregårdabacke (2) Endregården (1) Endres kyrka (1) Fjells (2) Fjälls (3) Fjäls (4) Hallgårds (1) Hanes (4) Hulte (12) Kvie (94) Kvie och Alle kvia (12) Kvie, Kvindbrye hage (2) Kvie, Kvindebrye hage (7) Kvie, Kvindebryhage (2) Lajre (3) Landsvägen mellan Visby och Endre (2) Lera (1) Lilla Hulte (19) Långhulte (5) Prästgårdsträdgården (1) Pylsgärde (1) Stenstugu (1) Stor Hulta, Gubbstycket (1) Stora Hulta (1) Svenskens (85) troligen Bäcks, inte "Bex" (2)
När
odaterad (22) stenålder (4) yngre stenålder (3) tidigneolitikum (1) mellanneolitikum (1) senneolitikum (9) bronsålder (3) bronsålder period II (1) järnålder (171) äldre järnålder (4) förromersk järnålder (3) romersk järnålder (41) yngre järnålder (15) folkvandringstid (9) vendeltid (111) vikingatid (87) medeltid (13) högmedeltid (2)
Vad
Vapen och rustningar (32) Hantverk och redskap (57) Husgeråd och livsmedel (40) Religion och kult (1) Byggnadsdetaljer och monument (5) Dräkt och personlig utrustning (99) Nöjen och laster (1) Handel och värdemätare (8) Transport och samfärdsel (2)