Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0539
Från Östergötland Västra Tollstad socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 125 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 134 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 61332 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 10376 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Alvastra (596) Alvastra grustag (1) Alvastra kloster (36645) Alvastra kungsgård (1) Alvastra pålbyggnad (12503) Alvastra, 20 meter öster om Sverkerskapellet (1) Alvastra, Galgbacken (1432) Alvastra, nära Sverkerskapellet (1) Alvastra, Smörkullen (792) Alvastra, Sverkersgården (582) Alvastra, Sverkerskapellet (374) Alvastra? (1) Broby (4) Broby, Alvastra pålbyggnad (9750) Hästholmen (1) Ombergs kronopark, Hjässan (1) Säby (1) Uckleby (1)
När
odaterad (410) stenålder (1037) äldre mesolitikum (4) yngre stenålder (677) mellanneolitikum (21756) bronsålder (1) järnålder (637) äldre järnålder (218) förromersk järnålder (11) romersk järnålder (38) yngre järnålder (1) vikingatid (5) medeltid (37614) tidig medeltid (1) högmedeltid (1) senmedeltid (3) nyare tid (265) 1600-tal (2) 1900-tal (7)
Vad
Vapen och rustningar (546) Vetenskap och rättsväsende (266) Hantverk och redskap (15330) Husgeråd och livsmedel (5965) Religion och kult (205) Byggnadsdetaljer och monument (3192) Dräkt och personlig utrustning (1455) Nöjen och laster (274) Handel och värdemätare (42) Transport och samfärdsel (1264)