Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0470
Från Östergötland Norrköping socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 99 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 108 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 16204 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 286 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Borgs säteri (1) Ekenberg (4) Eketorp (5) Ektorp (49) Fiskeby (21) Fiskeby (Västra Gravfältet) (1023) Fiskeby (Östra Gravfältet) (45) Fiskeby, invid Västra gravfältet (1) Fiskebyvägen (1) Flottiljvägen (8) Grimstad (8) Himmelstalund (96) Himmelstalunds sportfält (N om Vattenverksvägen) (1) Ingelstad (1) Knivberga (3) Knivberga, Kullbacken (51) Kyrkvägen, Pryssgården (7) Leonardsberg (31) Pryssgården (10515) Pryssgården 1:1 (265) Pryssgården, Kvarteret Melonen (27) Prästgården (1) Resebro, Brudberget (37) Ringstad (208) Ringstad gård (49) Ringstad, Lerbo (1) Ringstad, Tvåbrunna (2) Ringstadmo (11) Ringstaholm (298) Rist (2) Rådhuset (2) Svärtinge (15) Svärtinge villastad, Granliden (1) Sörby (8) Tingsbråten (1) Torp (13) Tråbrunna (1) Tråbrunna, Raä 335 (4) Vikbolandet (1) Östra Eneby (14) Östra Enebys församling (2)
När
odaterad (88) stenålder (10) äldre mesolitikum (19) yngre mesolitikum (1) yngre stenålder (12) senneolitikum (1074) bronsålder (9401) äldre bronsålder (7) yngre bronsålder (1) järnålder (1357) äldre järnålder (97) förromersk järnålder (26) romersk järnålder (24) yngre järnålder (10) folkvandringstid (1) vendeltid (47) vikingatid (118) medeltid (93) högmedeltid (210) senmedeltid (1) nyare tid (3)
Vad
Vapen och rustningar (49) Vetenskap och rättsväsende (2) Hantverk och redskap (1669) Husgeråd och livsmedel (7223) Religion och kult (2) Byggnadsdetaljer och monument (239) Dräkt och personlig utrustning (73) Nöjen och laster (12) Transport och samfärdsel (29)