Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0292
Från Uppland Vårfrukyrka socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 56 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 64 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 156 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 30 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Barkanvägen (8) Brunna (1) Enköping (1) Enögla (1) Jung (2) Jädra (1) Kävra by (1) Ljung (2) Norrby (1) Norrby skolhus (1) Rekasta (1) Skälby (38) Stenvreten (3) Södra Husberg (4) Testeby (5) Tjursåker (1) Tärby (2) Tärby; Ullunda (25) Valla (1) Viggby (1) Åhl (2) Åkerby (15) Ål (21) Övre Tärby (2)
När
odaterad (3) stenålder (9) yngre stenålder (1) senneolitikum (13) bronsålder (72) yngre bronsålder (27) järnålder (15) äldre järnålder (12) vendeltid (2) medeltid (2) nyare tid (1)
Vad
Vapen och rustningar (32) Hantverk och redskap (48) Husgeråd och livsmedel (7) Religion och kult (14) Byggnadsdetaljer och monument (6) Dräkt och personlig utrustning (2) Nöjen och laster (1) Transport och samfärdsel (1)