Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0255
Från Uppland Litslena socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 49 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 59 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 3832 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 214 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Djurby (1) Djurby S:1 (75) Fiskvik (1) Graneberg (399) Hallarby (1) Hammelsta (1) Källsta (3) Litslena kyrka (7) Litslena prästgård (1) Prästgårdshagen (1) Prästtorp (17) Signalsberg (1) Skillinger (1) Skolsta (1) Skäggesta (804) Sneby (11) Sneden (9) Tibble (1214) Tibble och Ullstämma byar,väg E18 (617) Tyresta (61) Ullstämma (6) Ullstämma mfl. (3) Vellinge (2) Viggeby (1) Villberga by (2) Vällinge (1) Ängsvallen (365) Östersta, Hallarbykorset (222)
När
odaterad (2002) stenålder (3) äldre mesolitikum (2) mellanneolitikum (1) senneolitikum (22) bronsålder (33) yngre bronsålder (319) järnålder (5) äldre järnålder (676) förromersk järnålder (14) romersk järnålder (105) yngre järnålder (9) folkvandringstid (2) vendeltid (1) vikingatid (1) medeltid (5) senmedeltid (3) nyare tid (1) 1600-tal (151) 1700-tal (56)
Vad
Vapen och rustningar (47) Hantverk och redskap (25) Husgeråd och livsmedel (2) Religion och kult (26) Byggnadsdetaljer och monument (3) Dräkt och personlig utrustning (15)