Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0219
Från Uppland Enköping socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 63 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 65 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 6705 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 174 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Annelund (5626) Enköping (2) Enköping (i trakten av) (6) Enköping stad, Åkersberg (1) Enköpings järnvägsstation (2) Enköpings kyrka (3) Enköpingsåsen (1) Jädra gård (2) Klockaråsen, Enköping stad (1) Kungsgatan, Torggatan och Västra Ringgatan (7) Kv Hökaren (120) Kv Traktören (21) kvarteret Hökaren (510) Kvarteret Kaplanen (87) Kvarteret Prosten (124) Kvarteret Traktören (644) Kvarteret Vävaren (5) Perstorp (126) Stenvreten (17) Torggatan (14) Tryggön (1) Tullgatan (8)
När
odaterad (4) stenålder (953) yngre stenålder (6) mellanneolitikum (2) senneolitikum (4339) bronsålder (9) järnålder (321) yngre järnålder (2) vikingatid (2) medeltid (934) tidig medeltid (3) högmedeltid (25) senmedeltid (8) nyare tid (33) 1500-tal (22) 1600-tal (67) 1700-tal (111) 1800-tal (1) 1900-tal (3)
Vad
Vapen och rustningar (22) Vetenskap och rättsväsende (2) Hantverk och redskap (1752) Husgeråd och livsmedel (915) Religion och kult (16) Byggnadsdetaljer och monument (767) Dräkt och personlig utrustning (14) Nöjen och laster (38) Handel och värdemätare (4) Transport och samfärdsel (40)