Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0205
Från Uppland Balingsta socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 8 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 8 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 9 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 2 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Balingsta kyrka (1) Måsta (1) Norsta (3) Viks slott (urspr. Sigtuna, Dominikanerklostret) (2)
När
odaterad (3) mellanneolitikum (1) senneolitikum (1) järnålder (1) medeltid (1) högmedeltid (1) nyare tid (1)
Vad
Vapen och rustningar (4) Hantverk och redskap (2) Religion och kult (4) Byggnadsdetaljer och monument (2)