Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0124
Från Södermanland Östertälje socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 69 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 73 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 4951 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 139 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Glasberga (121) Glasby bytomt (2) Gärtuna (619) Gärtuna-Lövstalund (69) Hall (69) Igelsta (1155) Igelsta, Hästhagen (585) Igelsta, Kvarteret Flintyxan (2) Karleby (1195) Karleby bytomt (336) Karleby och Gärtuna (665) Ritorps hage (1) Skarlunda (3) Väg 225, Moraberg - Lövstalund (77) Östertälje (106) Östertälje skola, Karleby (1)
När
odaterad (143) stenålder (85) äldre mesolitikum (8) mellanmesolitikum (1) yngre stenålder (109) mellanneolitikum (1042) senneolitikum (101) bronsålder (675) äldre bronsålder (18) bronsålder period II (1) yngre bronsålder (484) bronsålder period IV (8) järnålder (387) äldre järnålder (3) förromersk järnålder (394) romersk järnålder (116) yngre järnålder (114) folkvandringstid (161) vendeltid (346) vikingatid (48) medeltid (198) tidig medeltid (1) högmedeltid (2) senmedeltid (8) nyare tid (121) 1500-tal (1) 1600-tal (19) 1700-tal (1) 1800-tal (1)
Vad
Vapen och rustningar (10) Hantverk och redskap (529) Husgeråd och livsmedel (1448) Religion och kult (4) Byggnadsdetaljer och monument (192) Dräkt och personlig utrustning (110) Nöjen och laster (20) Handel och värdemätare (1) Transport och samfärdsel (10)