Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0108
Från Uppland Vallentuna socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 72 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 79 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 5316 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 263 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Bällsta (25) Bällstalund (11) Ekeby (4) Fågelsång (1) Grana (9) Gullbron (1) Gävsjö (71) Kragsta (16) Kusta (14) Lilla Gävsjö (1297) Lindholmsvägen - Smidesvägen (347) Lingsberg (2) Lövsätra (1) Molnby (1399) Molnby och Vallentuna stationer (1) Molnby, Bröte (10) Molnby, Bröte torp (238) Mörby (41) Okvista (2) Olhamra (1) Ormsta (25) Ormsta Hage (2) Rickeby (77) Uthamra (58) Vallentuna (61) Vallentuna kyrka (6) Vallentuna kyrkogård (1) Vargmötet (146) Veda och Ubby (883) Väsby (465) Västanberga bytomt (46) Åby (49) Åbyholm (5)
När
odaterad (1700) stenålder (320) äldre stenålder (71) äldre mesolitikum (13) yngre stenålder (27) senneolitikum (3) bronsålder (885) yngre bronsålder (3) järnålder (641) förromersk järnålder (29) romersk järnålder (47) yngre järnålder (16) folkvandringstid (10) vendeltid (32) vikingatid (31) medeltid (21) högmedeltid (1) senmedeltid (1) nyare tid (4) 1500-tal (47) 1600-tal (1) 1700-tal (1) 1800-tal (1)
Vad
Vapen och rustningar (5) Vetenskap och rättsväsende (1) Hantverk och redskap (522) Husgeråd och livsmedel (1058) Religion och kult (15) Byggnadsdetaljer och monument (14) Dräkt och personlig utrustning (93) Nöjen och laster (17) Transport och samfärdsel (9)