Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0104
Från Uppland Täby socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 112 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 129 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 6178 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 434 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Arninge (1534) Broby (277) Broby gård (141) Ella (1) Ella park (4) Ensta (1) Fittja (325) Gravfält nr 130 (34) Gravfält nr 166 B (56) Gribbylund (563) Hagby (639) Hagby bytomt (5) Hagby, Hagbylund (23) Hagbylund (1) Hagbytippen (26) Hägerneholm (3) Karby (149) Lilla Karby (10) Lilla Sylta (1) Litsby (82) Löttinge (8) Löttingekullen (18) Löttingelund (19) Margretelund (1) Norrortsleden (9) Näsby skog (1) Näsby stationssamhälle (8) Prästgården (220) Riddarstigen 17A (1) Romanen (2) Roslags-Näsby, Täby 138 (173) Roslags-Näsby, Täby 140 (87) Skogberga (29) Stora Karbys gamla tomt (5) Sågtorp (63) Såsta (139) Såsta-Valla (69) Södra Karlslund (13) Tibble (486) Tibble, gravfält nr 126 (104) Täby gård (1) Täby kyrka (27) Täby köping (1) Ullnatippen (19) Viggbyholm (85) Viggbyholm ? (1) Viggbyholm ängar (2) Viggbyholm, Hultinparken (140) Viggbyholms gård (1) Vågsjö (253) Ytterby (3) Åkerby (405) Åkerby, Hannelund, tomt 119 (1) Ängby gård (1)
När
odaterad (335) stenålder (1) yngre stenålder (26) senneolitikum (3) bronsålder (119) yngre bronsålder (236) järnålder (1171) äldre järnålder (285) förromersk järnålder (16) romersk järnålder (431) yngre järnålder (224) folkvandringstid (485) vendeltid (1229) vikingatid (433) medeltid (28) tidig medeltid (1) högmedeltid (4) senmedeltid (3) nyare tid (21) 1600-tal (6) 1700-tal (3) 1800-tal (3)
Vad
Vapen och rustningar (8) Vetenskap och rättsväsende (3) Hantverk och redskap (687) Husgeråd och livsmedel (637) Religion och kult (48) Byggnadsdetaljer och monument (18) Dräkt och personlig utrustning (221) Nöjen och laster (5) Handel och värdemätare (7) Transport och samfärdsel (15)