Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0092
Från Uppland Kungsängen socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 27 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 30 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 958 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 42 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Almare-Stäket (16) Almare-Stäket, Färjkarlsäng (8) Almare-Stäket, Sankt Eriks borg (4) Asker, Lennartsnäs (13) Ekhamma (457) Ekhammar (266) Kungsängen, Tibble (17) Stockholms-Näs kyrka (2) Stäket (1) Sylta; Tibble (5) Tibble (241)
När
odaterad (52) tidigneolitikum (1) senneolitikum (1) yngre bronsålder (1) järnålder (829) äldre järnålder (2) förromersk järnålder (3) yngre järnålder (9) folkvandringstid (18) vendeltid (44) vikingatid (49) medeltid (5) nyare tid (14) 1600-tal (2)
Vad
Vapen och rustningar (6) Hantverk och redskap (228) Husgeråd och livsmedel (153) Religion och kult (5) Byggnadsdetaljer och monument (19) Dräkt och personlig utrustning (189) Nöjen och laster (2) Handel och värdemätare (1) Transport och samfärdsel (18)