Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0089
Från Södermanland Sorunda socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 152 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 236 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 2013 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 99 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Adolfsberg (2) Aska by (2) Enbergaby (2) Erikslund (11) Fagersjö (1) Fituna (1) Follnäs gård (1) Frölunda (10) Fullbro (1) Fållnäs folkskola (1) Glasberga, Neder Söderby (5) Grimsta (3) Grimsta, Södra Lövtorp (4) Grödbylund (3) Hammarby (1) Hoxla (45) Johannedal under Frölunda (1) Karlsborg (14) Karlsfrid (5) Kvarnbacken (5) Källsta (3) Ladkärr (1) Lilla och Stora Vika (2) Lundby och Pipartorp (404) Lövtorp (11) Malmvreten (4) Marsta (67) Neder Söderby (1) Nedre Söderby (2) Nedre Sörby (1) Norr Enby, Raä 826:1 (27) Norr Enby, Raä 851 (206) Norra Enby (6) Norra Eneby (46) Norra Källsta (2) Norra Stenby, Barkfjällen (1) Nyboholm (1) Näs-landet (1) Oxla (1) Rangsta (2) Sjöbacken (6) Skedängen (3) Skogstorp (1) Skogstorp, Ljunganstorp (1) Sorunda kyrka (4) Sorunda kyrkogård (1) Stora Lundby, Ekhamra (1) Stora Sundby (1) Stora Vika (822) Stora Vika, Vikaberg (3) Stutby (4) Sunnerby (106) Sågtorp (1) Sångbacken, Hogsla by (1) Söderby (1) Södra Rangsta gård (1) Torp (77) Torp, Gorrbacken (1) Torps ägor (1) Trollsta (3) Tyrved (3) Vikaberg (51) Villtorp (3) Vinaren (1) Väggarö mosse (1) Västerby (2) Åby (1) Ålderstam (14) Över-Söderby (1) Övre Söderby (1)
När
odaterad (60) stenålder (1360) äldre stenålder (4) mellanmesolitikum (37) yngre mesolitikum (8) yngre stenålder (39) tidigneolitikum (8) mellanneolitikum (3) senneolitikum (18) bronsålder (3) bronsålder period II (1) järnålder (191) äldre järnålder (1) yngre järnålder (38) folkvandringstid (9) vendeltid (11) medeltid (4) senmedeltid (2) nyare tid (4) 1700-tal (1) 1900-tal (1)
Vad
Vapen och rustningar (67) Hantverk och redskap (174) Husgeråd och livsmedel (25) Religion och kult (2) Byggnadsdetaljer och monument (1) Dräkt och personlig utrustning (12) Nöjen och laster (1) Handel och värdemätare (2) Transport och samfärdsel (1)