Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0087
Från Uppland Sollentuna socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 172 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 183 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 8610 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 636 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Almvägen (2) Almvägen, Kvarteret Haken (935) Bagare by (30) Bagare by och Turebergs gård (7) Bagare by, Turebergs gård (59) Barrvägen (10) Boda (1) Bög (12) Edsbacka (81) Edsberg (14) Edsberg, Edsviksvägen (7) Edsberg, Kummelby (1) Edsberg, Tunberget, Kvarteret Draken (1) Edsbergs gård, Rösjön (1) Edsviken (70) Edsvikens villasamhälle (1) Edsvikens villastad (2) Eldsbergs egna hem (3) Helenelund (3) Heleneund (2) Hersby (65) Hersbygravfältet (18) Humlevägen (1) Häggvik (532) Häggvik, Kvarteret Spiran (1) Häggvik, Väderholmen (11) Häggviksleden (87) Kista (12) Kistaområdet (1) Klasro (26) Knista (1186) Knista by (190) Knista bytomt (81) Knista, Hammaren (9) Knista, Petersberg (2) Knistahammar (27) Krigshagen (3) Kullahagen, Rotebro (2) Kummelby (1) Kummelby, Helenelund (1) Kummelby, Kvarteret Portugisen (5) Kummelbyåsen (4) Kvarteret Ruletten (14) Kvarteret Slagan (3) Kvarteret Taffeln (3) Kvarteret Vinglaset (21) Kvarteret Vinrankan (8) Källhagen (1) Köping, Skälby, gravfält 285 (11) Lilla Hersby (1) Linnés väg 124 (1) Norrtorp (1) Norrviken (1) Norrviken, Knista, Petersberg (2) Norrviken, Viby (6) Norrvikens villasamhälle (1) Rotebro station, Länsmansberget (30) Rotsunda (2) Rotsunda gård (10) Rotsunda, Kvarteret Ruletten (68) Skillingevägen (2) Skälby (1270) Skälby, Ängstorpsvägen 4 (1) Skälbyvägen (35) Sollentuna (10) Sollentuna kyrka (1) Sollentuna köping, Gravfält nr 288 (11) Stenen 2 (419) Stora Viby (1) Svartinge (136) Svartinge bytomt (26) tennknappen 8 (1) Toppklockan (4) Tors backe (177) Tunberget (24) Tureberg (2410) Tureberg, Dammvägen (2) Tureberg, Edsvikens villastad (15) Tureberg, Johannelund (7) Tureberg, Kvarteret Slagan (2) Tureberg, Turelund (8) Tureberg, Vintervägen 106 (1) Turebergs villastad (3) Tuteberg, Edsbergs villastad (2) Viby (28) Viby gamla tomt (63) Viby gård (204) Viby, kvarteret Vindruvan 7 (12) Viby, Runstigen (3) Väg 267 - Rotebroleden, Raä 109:1 (8) Östra Viby (66) Överby (25)
När
odaterad (311) stenålder (13) äldre mesolitikum (2) tidigneolitikum (2) mellanneolitikum (3) senneolitikum (4) bronsålder (18) äldre bronsålder (161) yngre bronsålder (905) järnålder (1323) äldre järnålder (113) förromersk järnålder (30) romersk järnålder (43) yngre järnålder (418) folkvandringstid (54) vendeltid (139) vikingatid (2062) medeltid (120) tidig medeltid (1) högmedeltid (1) senmedeltid (7) nyare tid (40) 1500-tal (2) 1600-tal (7) 1700-tal (1) 1800-tal (2)
Vad
Vapen och rustningar (20) Hantverk och redskap (544) Husgeråd och livsmedel (925) Religion och kult (58) Byggnadsdetaljer och monument (27) Dräkt och personlig utrustning (114) Nöjen och laster (8) Handel och värdemätare (6) Transport och samfärdsel (8)