Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0076
Från Södermanland Salem socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 47 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 49 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 522 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 93 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Eriksberg (1) Fågelsta (11) Ladvik, Ekbacken (2) Lillsved (1) Lundby (1) Nyhagen (1) Rönninge herrgård, Eskilsborg (1) Salems kyrka (2) Säby (2) Säby bytomt (33) Söderby (404) Talby, Lillsved (36) Thalby (6) Thalby by, Lillsved (9) Thalby Oppgård (1) Thalby, Lillsved (3) Viksberg (1) Vällinge, Storängen (1)
När
odaterad (24) stenålder (1) yngre stenålder (2) mellanneolitikum (1) senneolitikum (3) bronsålder (358) yngre bronsålder (2) bronsålder period IV (1) järnålder (55) äldre järnålder (3) romersk järnålder (1) yngre järnålder (4) folkvandringstid (2) vikingatid (30) medeltid (2) senmedeltid (1) nyare tid (31) 1600-tal (1)
Vad
Vapen och rustningar (11) Hantverk och redskap (58) Husgeråd och livsmedel (83) Religion och kult (8) Byggnadsdetaljer och monument (30) Dräkt och personlig utrustning (13) Nöjen och laster (3) Handel och värdemätare (5) Transport och samfärdsel (3)