Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0057
Från Uppland Norrsunda socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 75 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 105 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 15907 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 82 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Arlanda flygplats (5) Arlanda stad, Raä 259 (14) Arlandastad (706) Arlandastad, 1:a stadsdelen (1165) Arlandastad, Raä 205:1 (533) Arlandastad, Raä 218:1 (1) Arlandastad, Raä 219:1 (28) Arlandastad, Raä 258 (3) Arlandastad, Raä 259:1 (18) Brista (374) Brista, Raä 213:1 (1) Brista, Raä 8:1 (6) Bristad (1) Kroksta (1) Lindsunda (7) Norrsunda - Söderby (1) Norrsunda kyrka (3) Norrsunda-Brista (16) Norslunda (986) Rosersberg (19) Starrmossen (894) Säby bytomt (46) Säby gravfält (30) Söderby (15) Söderby, Raä 15:2 (122) Söderby, Raä 296 (12) Vallstanäs (110) Vallstanäs, Säby (1) Vallstanäs, Vallsta (1267) Valsta (380) Valsta bytomt, Raä 265 (1) Valsta bytomt, Raä 280 (68) Valsta bytomt, Raä 281 (138) Valsta RAÄ 165 (7822) Valstanäs (27) Viggeby (1) Västra Arlandastad (7) Åshusby (1012) Åshusby, område C (1)
När
odaterad (303) stenålder (1187) äldre mesolitikum (1) yngre stenålder (216) mellanneolitikum (927) senneolitikum (1) yngre bronsålder (34) järnålder (205) äldre järnålder (554) förromersk järnålder (420) romersk järnålder (25) yngre järnålder (394) folkvandringstid (385) vendeltid (4) vikingatid (38) medeltid (24) senmedeltid (1) nyare tid (3) 1600-tal (5)
Vad
Vapen och rustningar (3) Hantverk och redskap (529) Husgeråd och livsmedel (1168) Religion och kult (2) Byggnadsdetaljer och monument (1) Dräkt och personlig utrustning (30) Transport och samfärdsel (3)