Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0034
Från Uppland Håtuna socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 19 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 20 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 609 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 27 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Håtuna kyrka (6) Håtunaholms gård (1) Killinge (50) Kvarnnibble (165) Kålsta bro (3) Nyborg (6) Signhildsberg (214) Signhildsberg (Signhildskulle) (188)
När
odaterad (44) stenålder (2) tidigneolitikum (1) mellanneolitikum (5) senneolitikum (5) bronsålder (1) järnålder (199) äldre järnålder (14) yngre järnålder (153) vendeltid (86) vikingatid (2) medeltid (123) tidig medeltid (2) högmedeltid (1) senmedeltid (2) nyare tid (4) 1600-tal (7) 1800-tal (1)
Vad
Vapen och rustningar (17) Hantverk och redskap (173) Husgeråd och livsmedel (32) Religion och kult (7) Byggnadsdetaljer och monument (29) Dräkt och personlig utrustning (37) Nöjen och laster (6) Handel och värdemätare (1) Transport och samfärdsel (2)