Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0030
Från Södermanland Huddinge socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 138 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 164 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 16272 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 601 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Balingsnäs (2) Björksätra (1) Björksättra (27) Embryot (541) Flemingsberg (44) Flemmingsberg (2) Forskningsparken (740) Forskningsparken, Flemingsberg (654) Fullersta (30) Fågelsången (1) Gladö (32) Gladö, Lännavägen (2) Gladökvarn (1) Glömsta (943) Glömsta, väg 25 (219) Grantorp (240) Hörningsnäs (1) Kastellet (1) Korpberget, Raä 383:1 (1187) Korpberget, Raä 8:1 (12) Kvarteret Bikungen (37) Kvarteret Regulatorn (308) Kvarteret Valen (116) Kvarteret Vinkeln (93) Lissma (319) Länna (194) Masmo (257) Masmo gård (1) Myrstugeberget (9767) Norra Duvberget (4) Sadelmakartorp och Lindvreten (6) Segeltorp (1) Segeltorp, Kvarteret Morkullan (40) Småbruket (23) Solgård (1) Stortorp (1) Stortorp, tomt 13 (1) Stuvsta (2) Stuvsta gård (10) Sundby-Gladö (6) Sätra (1) Södra Duvberget (4) Vistaberg (22) Vistavägen 23 (1) Vårberg (1) Vårby (34) Vårby gård (356) Vårsta-Flemingsberg (8) Ängsliljan (4)
När
odaterad (109) stenålder (10147) äldre stenålder (5) äldre mesolitikum (58) mellanmesolitikum (2081) yngre mesolitikum (57) yngre stenålder (1341) mellanneolitikum (914) senneolitikum (57) bronsålder (1) yngre bronsålder (76) järnålder (265) äldre järnålder (14) romersk järnålder (17) yngre järnålder (42) folkvandringstid (379) vendeltid (54) vikingatid (344) medeltid (28) tidig medeltid (1) högmedeltid (1) senmedeltid (2) nyare tid (12) 1600-tal (157) 1700-tal (3) 1800-tal (2) 1900-tal (1)
Vad
Vapen och rustningar (22) Hantverk och redskap (11100) Husgeråd och livsmedel (2580) Religion och kult (13) Byggnadsdetaljer och monument (71) Dräkt och personlig utrustning (175) Nöjen och laster (15) Handel och värdemätare (24) Transport och samfärdsel (13)