Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0028
Från Uppland Hammarby socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 41 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 42 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 595 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 46 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Brunnby (3) Carlslund (22) Ekebo (39) Glädjen (2) Hammarby (42) Hammarby kyrka (1) Holmen (255) Lilla Vilunda (78) Lilla Väsby, nära Väsby herrgård (1) Lövenströmska sjukhuset (3) Nibble gård (66) Odenslunda (1) Skälby (37) Smedby (57) Vik (1) Väsby (1) Övre Rosendal (13)
När
odaterad (80) mellanneolitikum (2) bronsålder (39) yngre bronsålder (45) järnålder (287) äldre järnålder (18) romersk järnålder (9) yngre järnålder (25) folkvandringstid (13) vendeltid (66) vikingatid (34) senmedeltid (1) nyare tid (2) 1500-tal (1) 1700-tal (2)
Vad
Vapen och rustningar (2) Vetenskap och rättsväsende (1) Hantverk och redskap (139) Husgeråd och livsmedel (63) Religion och kult (3) Byggnadsdetaljer och monument (2) Dräkt och personlig utrustning (60) Nöjen och laster (1) Handel och värdemätare (26) Transport och samfärdsel (4)