Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0024
Från Södermanland Grödinge socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 116 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 133 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 9146 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 193 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Berga (1) Bröthagen (6) Byrsta (3) Byrsta kvarn (2) Grödinge kyrka (13) Iselsta (39) Kagghamra (1) Klippsta (2) Korsnäs (7326) Kyrktorp 9D (1032) Lindbacka (1) Malmsjö (9) Malmsjö Sköndal (2) Malmtorp (59) Nolinge (325) Nolinge III (62) Näs (2) Näs 200 m S-SV om gården (1) Nässkogen (1) Petersborg (4) Råby (1) Sandbäck (1) Sibble (6) Sjöberg (1) Sjövreten, Malmbrogård (13) Skälby (3) Snäckstavik (2) Stensborg (67) Stora Malmtorp (1) Stora Uringe (1) Stormalm (1) Svalsta (102) Sättrarna (1) Tumba (1) Tyllinge (1) Tyttinge (38) Uppinge (74) Viad (9) Viads gärde (1) Vikenstorp (1) Västerbröta (3)
När
odaterad (25) stenålder (297) äldre stenålder (1040) yngre stenålder (517) tidigneolitikum (956) mellanneolitikum (3402) senneolitikum (5) bronsålder (294) yngre bronsålder (81) järnålder (49) äldre järnålder (76) förromersk järnålder (25) romersk järnålder (22) yngre järnålder (12) folkvandringstid (16) vendeltid (8) vikingatid (4) medeltid (1) högmedeltid (1) senmedeltid (3) nyare tid (1) 1500-tal (1) 1600-tal (3) 1700-tal (3)
Vad
Vapen och rustningar (31) Hantverk och redskap (3204) Husgeråd och livsmedel (1757) Religion och kult (15) Byggnadsdetaljer och monument (8) Dräkt och personlig utrustning (15) Transport och samfärdsel (2)