Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0021
Från Uppland Frötuna socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 31 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 37 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 925 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 24 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Björknäs (1) Brantbacken (1) Frötuna kyrka (115) Görla (510) Harka (1) Limmaren (1) Mellinge (2) Mellingeholm (14) Mellingeholms backhage (17) Sika (1) Ösbyholm (19) Östhamra (233)
När
odaterad (280) järnålder (146) äldre järnålder (1) yngre järnålder (164) folkvandringstid (174) vikingatid (148) medeltid (8) högmedeltid (2) senmedeltid (7) nyare tid (2) 1600-tal (2)
Vad
Vapen och rustningar (1) Vetenskap och rättsväsende (1) Hantverk och redskap (31) Husgeråd och livsmedel (29) Religion och kult (113) Byggnadsdetaljer och monument (6) Dräkt och personlig utrustning (75) Nöjen och laster (2) Handel och värdemätare (1) Transport och samfärdsel (3)