Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0015
Från Uppland Ekerö socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 73 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 106 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 32493 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 4074 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Asknäs (10) Asknäs kyrka (1) Asknäs, Fantans hög (3) Ekebyhof plantskola (1) Ekebyhov (587) Ekerö kyrka (22) Elmahaga (1) Helgö (31) Helgö, Gravfält 115 (31) Helgö, Gravfält 116 (1432) Helgö, Gravfält 118 (682) Helgö, Gravfält 119 (tidigare gravfält 150) (200) Helgö, Gravfält 119 (tidigare gravfält 150) (406) Helgö, Husgrupp 1 (2744) Helgö, Husgrupp 2 (15222) Helgö, Husgrupp 2 (IV) (1) Helgö, Husgrupp 3 (9346) Helgö, Husgrupp 3 eller 4 (496) Helgö, Husgrupp 4 (854) Helgö, Husgrupp 5 (39) Helgö, Husgrupp 7 (306) Helgö, Kaggeholm (41) Kaggeholm (3) Nyckelby (20) Närlunda (10) Stafsund (109) Träkvista (2) Väsby (27)
När
odaterad (35) stenålder (1) mellanneolitikum (1) senneolitikum (2) järnålder (29040) äldre järnålder (2) förromersk järnålder (7) romersk järnålder (106) yngre järnålder (436) folkvandringstid (519) vendeltid (1125) vikingatid (1013) medeltid (3) högmedeltid (2) senmedeltid (2) nyare tid (318) 1500-tal (4) 1600-tal (9) 1700-tal (3)
Vad
Vapen och rustningar (194) Vetenskap och rättsväsende (6) Hantverk och redskap (12189) Husgeråd och livsmedel (5276) Religion och kult (143) Byggnadsdetaljer och monument (313) Dräkt och personlig utrustning (1302) Nöjen och laster (26) Handel och värdemätare (71) Transport och samfärdsel (247)