Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0012
Från Uppland Ed socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 27 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 28 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 609 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 144 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Antuna (209) Eds allé (5) Eds kyrka (4) Edsby (308) Elvsunda (12) Nedre Runby (17) Prästgården (19) Rotebro (5) Runby Övra (14) Runsa (34) Runsa, Runsa fornborg (1) Ryholm (1) Vällsta (31) Väsby station (1) Övre Runby, Runby backar (16)
När
odaterad (48) yngre stenålder (1) mellanneolitikum (1) senneolitikum (4) järnålder (16) yngre järnålder (135) folkvandringstid (15) vendeltid (209) vikingatid (199) medeltid (42) senmedeltid (4) 1600-tal (3)
Vad
Vapen och rustningar (9) Vetenskap och rättsväsende (1) Hantverk och redskap (130) Husgeråd och livsmedel (60) Religion och kult (8) Byggnadsdetaljer och monument (20) Dräkt och personlig utrustning (65) Nöjen och laster (2) Handel och värdemätare (4) Transport och samfärdsel (14)