Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Dela Translate
ATA sockenkod 0047
Från Uppland Lunda socken finns följande digitala information om Historiska museets samlingar
Inventarienummer Inventarienummer 36 inventarienummer
Fyndplats Fyndplatser 41 fyndplatser
Föremål/benposter Sammanlagt 10785 poster:
Föremålsbild Föremålsbilder 129 föremålsbilder | Visa ett bildspel PicLens
Nyheter För att bevaka databasens tillväxt av föremål och bilder från socknen, klicka på i den övre menyn
Var
Arlanda flygplats (24) Benstocken; Altuna (4508) Björnkällan (368) Drottningbacken (33) Folklandstingstaden (1) Halmsjöområdet (4) Lindskrog (4594) Långåsen (3) Mörby (111) Norrby (44) Piparberg (32) Piparberget (129) Seminghundra häradsallmänning (19) Sigridsholm (12) Sigridsholmssjön (1) Sjöås (1) Skallarbol (1084) Storflygfältet vid Halmsjön (20) Söderby-Ängeby-gravfältet (1) Ängeby (4) Ösby (4)
När
odaterad (146) stenålder (6513) äldre stenålder (2) yngre mesolitikum (363) yngre stenålder (1225) mellanneolitikum (1208) senneolitikum (129) bronsålder (12) yngre bronsålder (1) bronsålder period V (4) järnålder (133) äldre järnålder (35) yngre järnålder (19) vikingatid (1) medeltid (116) nyare tid (13) 1600-tal (1) 1800-tal (1)
Vad
Vapen och rustningar (4) Hantverk och redskap (567) Husgeråd och livsmedel (1051) Religion och kult (1) Byggnadsdetaljer och monument (3) Transport och samfärdsel (5)