Startsida Sök igen Min sökning Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Translate
Din sökning gav 65 benposter
Visar sidan 1 av 3
Invnr:Unr (Fyndnr) Lokal (Kontext) Sakord (art) benslag Material Vikt (g) Datering Info
35329 Sverige Go Hellvi Hellvi Norrgårde 1:40 Hellvi Norrgårde (L:renslager över hela schaktet R:12/6) ben (svin, får/get) obränt ben 50 jäå
35329 Sverige Go Hellvi Hellvi Norrgårde 1:40 Hellvi Norrgårde (L:1 R:9/4) ben (får/get) tand obränt ben 16 jäå
35329 Sverige Go Hellvi Hellvi Norrgårde 1:40 Hellvi Norrgårde (L:1 R:10/6) ben (nötkreatur) hand/fotben obränt ben 1 jäå
35329 Sverige Go Hellvi Hellvi Norrgårde 1:40 Hellvi Norrgårde ben obränt ben, brända ben 4 jäå
35329 Sverige Go Hellvi Hellvi Norrgårde 1:40 Hellvi Norrgårde (L:2 R:12/9) ben (får/get) tand obränt ben, brända ben 4 jäå
35329 Sverige Go Hellvi Hellvi Norrgårde 1:40 Hellvi Norrgårde (L:1 R:17/6) ben (vildkanin) tåben obränt ben 5 jäå
35329 Sverige Go Hellvi Hellvi Norrgårde 1:40 Hellvi Norrgårde (L:1 R:8/5) ben (nötkreatur) tand obränt ben 2 jäå
35329 Sverige Go Hellvi Hellvi Norrgårde 1:40 Hellvi Norrgårde (L:1 R:7/19) ben (får/get) tand obränt ben 7 jäå
35329 Sverige Go Hellvi Hellvi Norrgårde 1:40 Hellvi Norrgårde (L:1 R:17/8) ben (kanin) lårben, armbågsben, strålben, finger/tåben obränt ben 10 jäå
35329 Sverige Go Hellvi Hellvi Norrgårde 1:40 Hellvi Norrgårde (L:1 R:17/9) ben (kanin) kota, finger/tåben obränt ben 3 jäå
35329 Sverige Go Hellvi Hellvi Norrgårde 1:40 Hellvi Norrgårde (L:1 R:16/7) ben (fisk, vildkanin) kota, fotben,finger/tåben, kranium obränt ben, brända ben 42 jäå
35329 Sverige Go Hellvi Hellvi Norrgårde 1:40 Hellvi Norrgårde (L:1 R:16/9) ben (får/get) tand obränt ben 21 jäå
35329 Sverige Go Hellvi Hellvi Norrgårde 1:40 Hellvi Norrgårde (L:1 R:11/7) ben (nötkreatur) hand/fotben obränt ben 2 jäå
35329 Sverige Go Hellvi Hellvi Norrgårde 1:40 Hellvi Norrgårde (L:2 R:13/6) ben (får/get) tand, revbren, kota, fotben obränt ben, brända ben 49 jäå
35329 Sverige Go Hellvi Hellvi Norrgårde 1:40 Hellvi Norrgårde (L:2 R:12/7) ben (djur) rörben obränt ben 4 jäå
35329 Sverige Go Hellvi Hellvi Norrgårde 1:40 Hellvi Norrgårde (L:2 R:13/9) ben (svin?) hand/fotben obränt ben 10 jäå
35329 Sverige Go Hellvi Hellvi Norrgårde 1:40 Hellvi Norrgårde (L:2 R:13/8) ben (får/get) kota obränt ben, brända ben 16 jäå
35329 Sverige Go Hellvi Hellvi Norrgårde 1:40 Hellvi Norrgårde (L:2 R:11/7) ben (djur) obränt ben, brända ben 2 jäå
35329 Sverige Go Hellvi Hellvi Norrgårde 1:40 Hellvi Norrgårde (L:2 R:16/9) ben (får/get) tand obränt ben 2 jäå
35329 Sverige Go Hellvi Hellvi Norrgårde 1:40 Hellvi Norrgårde (L:3 R:7/22) ben (fisk) kranium obränt ben, brända ben 20 jäå
35329 Sverige Go Hellvi Hellvi Norrgårde 1:40 Hellvi Norrgårde (L:3 R:9/9) ben (får/get) kota, fotben obränt ben 28 jäå
35329 Sverige Go Hellvi Hellvi Norrgårde 1:40 Hellvi Norrgårde (L:3 R:7/23) ben (får/get) hand/fot obränt ben, brända ben 37 jäå
35329 Sverige Go Hellvi Hellvi Norrgårde 1:40 Hellvi Norrgårde (L:3 R:12/9) ben (får/get) kota, tand obränt ben, brända ben 17 jäå
35329 Sverige Go Hellvi Hellvi Norrgårde 1:40 Hellvi Norrgårde (L:3 R:11/7) ben (djur) obränt ben 2 jäå
35329 Sverige Go Hellvi Hellvi Norrgårde 1:40 Hellvi Norrgårde (L:3 R:10/8) ben (får/get) tand obränt ben, brända ben 5 jäå
35329 Sverige Go Hellvi Hellvi Norrgårde 1:40 Hellvi Norrgårde (L:3 R:7/20) ben (får/get, nötkreatur, fisk) överarmsben, tand, kota obränt ben 67 jäå
35329 Sverige Go Hellvi Hellvi Norrgårde 1:40 Hellvi Norrgårde (L:3 R:11/21) ben (får/get, fisk, nötkreatur) tand, underkäke, kranium obränt ben, brända ben 66 jäå
35329 Sverige Go Hellvi Hellvi Norrgårde 1:40 Hellvi Norrgårde (L:3 R:8/23) ben (får/get) tand obränt ben 6 jäå
35329 Sverige Go Hellvi Hellvi Norrgårde 1:40 Hellvi Norrgårde (L:3 R:12/8) ben (får/get, svin) hand/fotben, kota, revben, tand obränt ben 16 jäå
35329 Sverige Go Hellvi Hellvi Norrgårde 1:40 Hellvi Norrgårde (L:3 R:8/9) ben (svin) armbågsben obränt ben 3 jäå
Förkortningar