Startsida Sök igen Min sökning Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Translate
Din sökning gav 164 benposter
Visar sidan 1 av 6
Invnr:Unr (Fyndnr) Lokal (Kontext) Sakord (art) benslag Material Vikt (g) Datering Info
34137 (F172) Sverige Up Sollentuna Tors backe (A:104) ben (människa) ben obränt 475 vik
34137 (F172) Sverige Up Sollentuna Tors backe (A:104) ben (människa) kranium ben obränt 1333 vik
34137 (F191:2) Sverige Up Sollentuna Tors backe (A:104) ben (tupp) sporre ben obränt 2 vik
34137 (F165) Sverige Up Sollentuna Tors backe (A:106) ben (människa) ben obränt 217 vik
34137 (F166) Sverige Up Sollentuna Tors backe (A:106) ben (hund) ben obränt 77 vik
34137 (F167) Sverige Up Sollentuna Tors backe (A:107) ben (människa) ben obränt 400 vik
34137 (F167) Sverige Up Sollentuna Tors backe (A:107) ben (människa) kranium ben obränt 616 vik
34137 (F168) Sverige Up Sollentuna Tors backe (A:107) ben (människa) tänder ben obrända, emalj 6 vik
34137 (F17) Sverige Up Sollentuna Tors backe (A:113) ben (människa) ben obränt 90 vik
34137 (F22) Sverige Up Sollentuna Tors backe (A:114) ben (människa) ben obränt 997 vik
34137 (F32) Sverige Up Sollentuna Tors backe (A:116) ben (människa) ben obränt 245 vik
34137 (F129) Sverige Up Sollentuna Tors backe (A:121) ben (människa) ben obränt 203 vik
34137 (F129) Sverige Up Sollentuna Tors backe (A:121) ben (människa) ben obränt 20 vik
34137 (F46) Sverige Up Sollentuna Tors backe (A:123) ben (människa) ben obränt 314 vik
34137 (F131) Sverige Up Sollentuna Tors backe (A:126) ben (människa) ben obränt 183 vik
34137 (F131) Sverige Up Sollentuna Tors backe (A:126) ben (människa) kranium ben obränt 262 vik
34137 (F62) Sverige Up Sollentuna Tors backe (A:128) ben (människa) ben obränt 305 vik
34137 (F83) Sverige Up Sollentuna Tors backe (A:137) ben (människa) ben obränt 51 vik
34137 (F84) Sverige Up Sollentuna Tors backe (A:139) ben (människa) ben obränt 11 vik
34137 (F130) Sverige Up Sollentuna Tors backe (A:140) ben (människa) hälben ben obränt 9 vik
34137 (F93) Sverige Up Sollentuna Tors backe (A:141) ben (människa) ben obränt 141 vik
34137 (F93) Sverige Up Sollentuna Tors backe (A:141) ben (människa) kranium ben obränt 248 vik
34137 (F98) Sverige Up Sollentuna Tors backe (A:145) ben (människa) ben obränt 6 vik
34137 (F100) Sverige Up Sollentuna Tors backe (A:145) ben (människa) ben obränt 126 vik
34137 (F5:1) Sverige Up Sollentuna Tors backe (A:101 L:br lager R:996/985) ben (människa, hund, får/ge,t oid) ben bränt 373 vik
34137 (F7:2) Sverige Up Sollentuna Tors backe (A:102 L:br lager R:992/0,11) ben (människa, hund, får/get, oident) ben bränt 75 vik
34137 (F8:4) Sverige Up Sollentuna Tors backe (A:103 L:br lager R:993,5 - 0,17) ben (människa, hund, oident) ben bränt 49 vik
34137 (F6:2) Sverige Up Sollentuna Tors backe (A:108 L:br lager R:993,5 - 0,17) ben (människa, oident) ben bränt 37 vik
34137 (F178:8) Sverige Up Sollentuna Tors backe (A:109 L:br lager) ben (människa, hund, oident) ben bränt 376 vik
34137 (F178:9) Sverige Up Sollentuna Tors backe (A:109 L:kruka) ben (människa, oident) ben bränt 178 vik
Förkortningar