Startsida Sök igen Min sökning Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Translate
Din sökning gav 147 benposter
Visar sidan 1 av 5
Invnr:Unr (Fyndnr) Lokal (Kontext) Sakord (art) benslag Material Vikt (g) Datering Info
33222 (F573) Sverige Sö Södertälje Kvarteret Silen ben ben bränt 5 vik-med
33222 (F576) Sverige Sö Södertälje Kvarteret Silen ben ben bränt 4 vik-med
33222 (F8) Sverige Sö Södertälje Kvarteret Silen m.fl. (L:2/5 R:3) ben (nötkreatur,får/get,svin,gås,tamhöns,småskrake,fisk) ben obränt 278 vik-t med
33222 (F9) Sverige Sö Södertälje Kvarteret Silen m.fl. (L:2/5 R:3) ben (får/get) ben bränt 7 vik-t med
33222 (F9) Sverige Sö Södertälje Kvarteret Silen m.fl. (L:2/5 R:3) ben ben obränt 1 vik-t med
33222 (F19) Sverige Sö Södertälje Kvarteret Silen m.fl. (L:2/5 R:1) ben (får/get) ben obränt 10 vik-t med
33222 (F20) Sverige Sö Södertälje Kvarteret Silen m.fl. (L:1/5:2 R:1) ben (nötkreatur) ben bränt 7 vik-t med
33222 (F27) Sverige Sö Södertälje Kvarteret Silen m.fl. (L:1/5:1 R:1) ben ben bränt 1 vik-t med
33222 (F28) Sverige Sö Södertälje Kvarteret Silen m.fl. (L:1/5:1 R:1) ben (svin) ben obränt 3 vik-t med
33222 (F33) Sverige Sö Södertälje Kvarteret Silen m.fl. (L:1/5:1 R:1) ben ben bränt 1 vik-t med
33222 (F34) Sverige Sö Södertälje Kvarteret Silen m.fl. (L:1/5:1 R:1) ben (svin) ben obränt 13 vik-t med
33222 (F36) Sverige Sö Södertälje Kvarteret Silen m.fl. (L:2/5 R:1) ben (braxen) ben bränt 1 vik-t med
33222 (F37) Sverige Sö Södertälje Kvarteret Silen m.fl. (L:2/5 R:1) ben (nötkreatur, får/get, svin) ben obränt 8 vik-t med
33222 (F42) Sverige Sö Södertälje Kvarteret Silen m.fl. (L:4/6) ben (nötkreatur, svin, får/get) ben obränt 72 vik-t med
33222 (F58) Sverige Sö Södertälje Kvarteret Silen m.fl. (L:2/2) ben ben bränt 3 vik-t med
33222 (F59) Sverige Sö Södertälje Kvarteret Silen m.fl. (L:2/2 R:2) ben (nötkreatur, får/get, svin) ben obränt 81 vik-nyt
33222 (F61) Sverige Sö Södertälje Kvarteret Silen m.fl. (L:2/2 R:3) ben (nötkreatur, får/get, svin) ben obränt 325 vik-med
33222 (F62) Sverige Sö Södertälje Kvarteret Silen m.fl. (L:2/2 R:3) ben ben obränt 1 vik-t med
33222 (F67) Sverige Sö Södertälje Kvarteret Silen m.fl. (L:2/5 R:3) ben (nötkreatur, svin, får/get, hund, ejder) ben obränt 290 vik-t med
33222 (F68) Sverige Sö Södertälje Kvarteret Silen m.fl. (L:2/5 R:3) ben (får/get) ben bränt, ben obränt 13 vik-t med
33222 (F69) Sverige Sö Södertälje Kvarteret Silen m.fl. (L:2/2 R:2) ben (nötkreatur, får/get, svin, katt) ben obränt 207 vik-med
33222 (F70) Sverige Sö Södertälje Kvarteret Silen m.fl. (L:2/2 R:2) ben ben bränt 1 vik-t med
33222 (F78) Sverige Sö Södertälje Kvarteret Silen m.fl. (L:2/2 5 R:3) ben (nötkreatur, svin) ben obränt 21 vik-t med
33222 (F79) Sverige Sö Södertälje Kvarteret Silen m.fl. (L:2/2 5 R:3) ben (svin) ben obränt, ben bränt 3 vik-t med
33222 (F85) Sverige Sö Södertälje Kvarteret Silen m.fl. (R:lösfynd) ben (nöt, svin, får/get, häst, höns, gräsand, småskrake) ben obränt 640 vik-nyt
33222 (F85) Sverige Sö Södertälje Kvarteret Silen m.fl. ben ben bränt 2 vik-t med
33222 (F86) Sverige Sö Södertälje Kvarteret Silen m.fl. (R:LÖSF) ben (fågel) ben bränt 2 vik-t med
33222 (F110) Sverige Sö Södertälje Kvarteret Silen m.fl. (L:2/5 R:1) ben (nötkreatur) ben obränt 21 vik-t med
33222 (F111) Sverige Sö Södertälje Kvarteret Silen m.fl. (L:1/2 R:4) ben (nötkreatur, svin) ben obränt 83 vik-med
33222 (F118) Sverige Sö Södertälje Kvarteret Silen m.fl. ben ben bränt 1 vik-t med
Förkortningar