Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Translate
Sök tagg:  
#vitalianer
Vitalianer el vitaliebröder ( av lat. victualia, livsmedel ), kapare i Östersjön och Nordsjön under slutet av 1300-t och början av 1400-t; v. utgjorde en politisk maktfaktor, under en tid opererande från Gotland. Den kanske mest kända och fruktade piratligan, vitaliebröderna el vitalianerna, har uppskattats till 2 000 man och över 100 skepp. Efter att tidigare ha opererat från hamnstäder i S Östersjön fick de 1397 Visborgs slott vid Visby som bas. Därifrån gjordes utfall som förbittrade handeln. av Eva Vedin (i Tidrelaterad Historia)
Taggen finns på följande objekt:
2 fyndplatser