Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp RSS Translate
Användarsida för Ronnie Carlsson
Visa kategori: Tips skapade av användare Samtliga |  Bildlänk skapad av användare  |  Länk till extern sida skapad av användare  |  Referens skapad av användare  |  Tagg/nyckelord skapad av användare  |  Anteckning skapad av användare  |  Kommentar skapad av användare 
Anteckning skapad av användare 2010-09-15 16:08
Ronnie Carlsson skrev en anteckning till fyndlokal 41397: Sverige Sm Oskarshamn Kvarteret Falken 17 Nynäsvägen 20
RAÄ 9 (Oskarshamn)
Referens skapad av användare 2010-09-15 13:10
Ronnie Carlsson skapade en litteraturreferens till fyndlokal 20584: Sverige Sm Vimmerby Gästgivarehagen
Rajala, Eeva 2006. Gästgivarehagen. Gästgivarehagen, Vimmerby socken, Vimmerby kommun, Småland. Arkeologisk förundersökning 2003. Rapport december 2006, Kalmar läns museum.
Anteckning skapad av användare 2010-09-15 13:07
Ronnie Carlsson skrev en anteckning till fyndlokal 20584: Sverige Sm Vimmerby Gästgivarehagen
RAÄ 68:1; 106:1
Anteckning skapad av användare 2010-09-15 11:42
Ronnie Carlsson skrev en anteckning till fyndlokal 20584: Sverige Sm Vimmerby Gästgivarehagen
se även SHM 507:8
Referens skapad av användare 2010-09-15 11:29
Ronnie Carlsson skapade en litteraturreferens till fyndlokal 20584: Sverige Sm Vimmerby Gästgivarehagen
Jendestam, Ronny & Johansson, Jakob 2001. Gästgivarehagen, ett yngre järnåldersgravfält i Vimmerby, CD-uppsats i arkeologi, Högskolan i Kalmar.