Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Translate
Sök tips skapade inom Mina samlingar:  
Tips
Visa: Litteraturreferenser | Osteologiska analyser | Annan analys | Samtliga
som börjar på: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö | Samtliga
Referens skapad av användare    . Osteologisk analys av obrända ben från Nyköpings stad, Kv. Kompaniet, tomt 13-14, Södermanland. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 51215: Kvarteret Kompaniet Sverige Sö Nyköping Kvarteret Kompaniet 13-14 Kvarteret Kompaniet
Referens skapad av användare   (1979). Eketorp : fortification and settlement on Öland/Sweden. Stockholm : Royal Acad. of Letters, History and Antiquities [Vitterhets-, historie- och antikvitetsakad.] : Almqvist & Wiksell International
Berör objekt: visa information Fyndlokal 50591: Eketorps borg Sverige Öl Gräsgård Eketorps borg
Referens skapad av användare   (1984). Kransen : ett medeltida kvarter i Uppsala. Uppsala : Upplands fornminnesfören
Berör objekt: visa information Fyndlokal 54224: Kvarteret Kransen Sverige Up Uppsala Kvarteret Kransen 3 Kvarteret Kransen
Referens skapad av användare   (2001). Falbygdens gånggrifter. Göteborg : Institutionen för arkeologi, Univ
Berör objekt: visa information Fyndlokal 46667: Rössberga Sverige Vg Valtorp Rössberga
Referens skapad av användare   Aaris Sörensen, Kim 1975. Analyse af benmaterialet fra vikingetidsgravfeltet ved Stav, Färentuna sn, Uppland, fornl. 55. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 49950: Stav Sverige Up Färentuna Stav 10:5 Stav
Referens skapad av användare   Aaris Sörensen, Kim 1975. En analyse af ben fra fornl. 19, Baljesta, Sättersta sn, Södermanland. (Särtryck)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 50923: Baljesta Sverige Sö Sättersta Baljesta
Referens skapad av användare   Aaris Sörensen, Kim 1975. En enalyse af ben fra fornl nr 19, Baljesta, Sättersta sn, Södermanlands län. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 50923: Baljesta Sverige Sö Sättersta Baljesta
Referens skapad av användare   Aaris-Sørensen, Kim (1978). Knoglematerialet fra den mellemneolitiske boplads ved Korsnäs : en zool[o]gisk gennemgang. Stockholm : Riksantikvarieämbetet och Statens historiska mus
Berör objekt: visa information Fyndlokal 52019: Korsnäs Sverige Sö Grödinge Korsnäs
Referens skapad av användare   Alexandersen, Verner (). Westerhus - børnenes tænder.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 43404: Västerhus kapellruin Sverige Jä Frösö Västerhus kapellruin visa information Fyndlokal 51100: Västerhus kapellruin Sverige Jä Frösö Västerhus kapellruin
Referens skapad av användare   Alexandersen, Verner 1984. Undersögelse af Bäckaskogskvindens taender. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 40197: Bäckaskog Sverige Sk Kiaby Bäckaskog nr 1 Bäckaskog
Referens skapad av användare   Altner, A., 2005. Osteoporosis: en nutida vällevnadssjukdom? CD-uppsats i arkeoosteologi. Högskolan på Gotland.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 19787: Gustavsvik Sverige Go Visby Gustavsvik
Referens skapad av användare   Andersson, Lars (1999). Jarlabankeättens gravplats vid Broby bro : arkeologisk delundersökning av gravplats med tre skelettgravar vid Broby bro, Täby socken och kommun, Uppland. Stockholm : Stockholms läns museum
Berör objekt: visa information Fyndlokal 52416: Såsta Sverige Up Täby Såsta 3:1 Såsta visa information Fyndlokal 52416: Såsta Sverige Up Täby Såsta 3:1 Såsta
Referens skapad av användare   Antilla, Kaisu 1983. Osteologisk analys av brända ben från fornlämning 106, Fresta socken, Grimsta by, Uppland. (Uppsats)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 53811: Grimstaby Sverige Up Fresta Grimstaby 5:29 Grimstaby
Referens skapad av användare   Anttila, K. 1985. Osteologisk analys av brända och obrända ben från Kvarteret Rådhuset, Örebro i Närke. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 53785: Kvarteret Rådhuset Sverige Nä Örebro Kvarteret Rådhuset 4-6 Kvarteret Rådhuset
Referens skapad av användare   Arcini, C. 2005. The Vikings Bare Their Filed Teeth. In: AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL ANTHROPOLOGY, 2005, VOL 128; NUMB 4, pages 727-733. JOHN WILEY & SONS LTD.
Berör objekt: visa information Föremål/benpost 150304: ben Sverige Go Hablingbo Havor
Referens skapad av användare   Borrman. H. Kranier från korsbetningen år 1361. Klinisk och röntgenologisk undersökning (Särtryck)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 34311: Korsbetningen Sverige Go Visby Korsbetningen visa information Fyndlokal 35973: Korsbetningen Sverige Go Visby Korsbetningen visa information Fyndlokal 36529: Korsbetningen Sverige Go Visby Korsbetningen visa information Fyndlokal 36782: Korsbetningen Sverige Go Visby Korsbetningen
Referens skapad av användare   Carlsson, Ronnie 1988. Svalan ett medeltida kvarter. Osteologisk analys (Uppsats)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 50632: Kvarteret Svalan Sverige Up Uppsala Kvarteret Svalan
Referens skapad av användare   Carlsson, Ronnie mfl. 1991. Bryggaren – ett kvarter i centrum. En medeltidsarkeologisk undersökning i Uppsala 1990 (Rapport)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 52916: Kvarteret Bryggaren Sverige Up Uppsala Kungsängen 3:3 Kvarteret Bryggaren
Referens skapad av användare   Drenzel, Leena 1995. Medeltida djurben från kv. Disa, Uppsala. (SHM rapport)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 53417: Kvarteret Disa Sverige Up Uppsala Kvarteret Disa
Referens skapad av användare   During, Ebba 1980. En mellanneolitisk grav från Alvastra. Undersökning av "Sverkersgårdens" s.k. avrättningsplats (Uppsats)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 52805: Alvastra, Galgbacken Sverige Ög Västra Tollstad Alvastra, Galgbacken
Referens skapad av användare   Ehlton, Fredrik 2002/2003. Ringväv från Birkas Garnison. Dokumentation, preparering och analys. (Uppsats)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 53414: Björkö, Garnisonen Sverige Up Adelsö Björkö, Garnisonen visa information Fyndlokal 54684: Björkö, Garnisonen Sverige Up Adelsö Björkö, Garnisonen
Referens skapad av användare   Ersgård, Lars, Svedberg, Viktor & Sten, Sabine 1984. Sandbacken. Bebyggelse och hantverk i ett medeltida Uppsalakvarter (Rapport)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 50764: Kvarteret Sandbacken Sverige Up Uppsala Kvarteret Sandbacken
Referens skapad av användare   Evanni, Louise 1989. Osteologisk rapport. Östergötland, Borgs och Löts sn. Herrebro, fornl 51. Dnr 5027/88 (SHM rapport)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 52829: Stora Herrebro gård Sverige Ög Borg Stadsäga 6303 Stora Herrebro gård
Referens skapad av användare   Flemström, Marie (). Hic sepulti : en förnyad analys av skelettmaterial från Korsbetningen.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 36782: Korsbetningen Sverige Go Visby Korsbetningen visa information Fyndlokal 36529: Korsbetningen Sverige Go Visby Korsbetningen
Referens skapad av användare   Formisto, T. 1986. Osteologisk analys. En vikingatida grav på Stafsund. Fornlämning 24, Ekerö socken, Uppland. I: Fernholm, R. Raä/Shm rapport UV 1986:13. Stockholm.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 51251: Stafsund Sverige Up Ekerö Stafsund
Referens skapad av användare   Fürst, C. M., 1925. Undersökning av de vid grävningarna i Visby 1924 tillvaratagna skeletten dels från St. Drottensgatan dels från Stora torget. Fornvännen 1925, sid. 266-273.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 34552: Sankt Drottensg. och Stora Torget Sverige Go Visby Sankt Drottensg. och Stora Torget
Referens skapad av användare   Gejvall, Nils-Gustaf 1949. Bestämning av ben från stenåldersboplatsen vid St. Vika i Sorunda sn, Södermanland, inv-nr 23873. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 42082: Stora Vika Sverige Sö Sorunda Stora Vika
Referens skapad av användare   Gejvall, Nils-Gustaf 1967. Benbestämning, St. Vikers 1:77, Lärbro. (Särtryck)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 47322: Stora Vikers Sverige Go Lärbro Stora Vikers 1:77 Stora Vikers
Referens skapad av användare   Gejvall, Nils-Gustaf 1970. Fiskaren från Barum. Flerbarnsmamma från ancylustid (Särtryck)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 40197: Bäckaskog Sverige Sk Kiaby Bäckaskog nr 1 Bäckaskog
Referens skapad av användare   Gejvall, Nils-Gustaf 1970. Mätlista över Bäckaskogskvinnan. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 40197: Bäckaskog Sverige Sk Kiaby Bäckaskog nr 1 Bäckaskog
Referens skapad av användare   Gejvall, Nils-Gustaf 1970. The fisherman from Barum. Mother of several children (Särtryck)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 40197: Bäckaskog Sverige Sk Kiaby Bäckaskog nr 1 Bäckaskog
Referens skapad av användare   Gustafsson, Ny-Björn 2002/2003. Bultlås från Birkas Garnison. Analys och rekonstruktionsförsök. (Uppsats)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 53414: Björkö, Garnisonen Sverige Up Adelsö Björkö, Garnisonen visa information Fyndlokal 54684: Björkö, Garnisonen Sverige Up Adelsö Björkö, Garnisonen
Referens skapad av användare   Hagberg, Ulf Erik & Waern, Peder 1974. Arkeologisk undersökning 1969-1970. Fornlämning 13, gravfält, Algutsrum 1:8, 1:6, 8:1, Algutsrum sn, Öland (Rapport)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 49479
Referens skapad av användare   Hallström, G. (1924) Grävningsberättelse, Hällkistan i Lagmansören, Indal sn, Medelpad. Riksantivarieämbetet.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 34192: Lindvarpe Sverige Me Indal Östanskär nr 8 Lindvarpe visa information Fyndlokal 34192: Lindvarpe Sverige Me Indal Östanskär nr 8 Lindvarpe
Referens skapad av användare   Hartzell, L. & Karlsson, J. 2006. Humant skelettmaterial från Gustavsvik, Visby, Gotland. Kompletterande osteologisk analys. Appendix IV till: Altner, A. 2005. Osteoporosis: en nutida vällevnadssjukdom? CD-uppsats i arkeoosteologi, Högskolan på Gotland. Rapport Statens historiska museum.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 19787: Gustavsvik Sverige Go Visby Gustavsvik
Referens skapad av användare   Hartzell, Lisa (2004). Osteoarkeologisk analys av gravar i Gränna kyrka och kyrkogård från medeltid och framåt. CD-uppsats i osteoarkeologi, Stockholms universitet.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 51688: Gränna kyrka Sverige Sm Gränna Gränna kyrka
Referens skapad av användare   Hartzell, Lisa (2004). Osteologisk rapport över gravar från Gränna kyrka och kyrkogård. Stockholms universitet.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 51688: Gränna kyrka Sverige Sm Gränna Gränna kyrka
Referens skapad av användare   Hedelin, Helena & Nilsson, Lena 1989. Brandgravar från Arninge, fornl 94, Täby socken, Uppland. Osteologisk analys (SHM rapport)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 54065: Arninge Sverige Up Täby Arninge
Referens skapad av användare   Hedelin, Helena 1989. Osteologisk analys av benmaterialet från en brandgrav, A1, Raä 219, Bällsta 2:547, Vallentuna sn, Up. Dnr 6254/88. (SHM rapport)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 54232: Bällsta Sverige Up Vallentuna Bällsta 2:547 Bällsta
Referens skapad av användare   Hedelin, Helena 1990. Osteologisk analys. Kvedesta 1:1, Raä 45, Tveta sn, Sö. Kvedesta 1:1, Raä 45, Rveta sn, Sö. Dnr 3232/89 (SHM rapport)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 52638: Kvedesta Sverige Sö Tveta Kvedesta
Referens skapad av användare   Hedelin, Helena 1990. Osteologisk analys. Svalsta 2:1, Raä 589, Grödinge sn, Södermanland. Svalsta 2:1, Raä 589, Grödinge sn, Sö. Dnr 3687/86 (SHM rapport)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 52857: Svalsta Sverige Sö Grödinge Svalsta 2:1 Svalsta
Referens skapad av användare   Hedelin, Helena 1991. Osteologisk analys av benmaterial från grvf 145, Torlunda 1:271, Torshälla sn, Sö. Dnr 2889/90. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 52939: Torslunda Sverige Sö Torshälla Torslunda 1:271 Torslunda
Referens skapad av användare   Hedelin, Helena 1992. Osteologisk analys av ett brandgravsmaterial från Raä 317, Kvisslingby, Österåker sn, Up. Dnr 5982/91. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 53102: Kvisslingby Sverige Up Österåker Kvisslingby
Referens skapad av användare   Hedelin, Helena 1992. Osteologisk analys. Brandgrav anl 2, fornlämning 241, Järfälla sn, Up. Brandgrav, anl 2, fornl 241, Järfälla sn, Up (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 54235: Säby Sverige Up Järfälla Säby
Referens skapad av användare   Hedelin, Helena 1994. Osteologisk analys av benmaterialet från Hovgården 1:7, Raä 139, Adelsö sn, Uppland. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 53912: Hovgården Sverige Up Adelsö Hovgården
Referens skapad av användare   Hedelin, Helena 1994. Osteologisk rapport. Ett brandgravsmaterial från fornl. 205, Björksättra i Huddinge sn, Sö. dnr 5834/92 (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 52860: Björksättra Sverige Sö Huddinge Björksättra 1:2 Björksättra
Referens skapad av användare   Hedelin, Helena 1996. Ett benmaterial från fornlämning från 139, Hovgården 1:7, Adelsö sn Uppland. (Rapport)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 53912: Hovgården Sverige Up Adelsö Hovgården
Referens skapad av användare   Hedell, L. Benfynd från stenåldersboplatsen Hemmor, När sn, Go.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 24891: Hemmor Sverige Go När Hemmor
Referens skapad av användare   Hedell, Ludvig 1910. Benfynd från Visborgs kungsladugård, Gotland. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 24892: Visborgs kungsladugård Sverige Go Visby Visborgs kungsladugård
Referens skapad av användare   Holgersson, Kenth 1984. Preliminär osteologisk analys. Uppland, Uppsala, Kv Draken (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 51474: Kvarteret Kaniken Sverige Up Uppsala Kvarteret Kaniken
Referens skapad av användare   Holgersson, Kenth 1985. Preliminär osteologisk analys. Öl, Räpplinge sn, Hagmantorp, fornl. 172, dnr 289/65 (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 47783: Hagmanstorp Sverige Öl Räpplinge Hagmanstorp
Referens skapad av användare   Hårding, B. 1996. Osteologisk analys. Stenåldersboplats vid Häggsta, RAÄ 352, Botkyrka socken, Södermanland, Dnr 2987/84, RAÄ, UV-Stockholm.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 52486: Häggsta Sverige Sö Botkyrka Häggsta
Referens skapad av användare   Hårding, Barbro 1996. Osteologisk analys av djurben från 1100-talshus i Isättra, Raä 466, Österåkers socken, Uppland. (Rapport)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 53986: Isättra Sverige Up Österåker Isättra 1:5 Isättra
Referens skapad av användare   Iregren, Elisabeth 1970. Osteologisk analys. Dabbsjöarna boplats 1242, Dorotea sn, Saxälven, Lappland. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 45265: Stora Dabbsjön, Dabbnäs, lokal 1242 Sverige La Dorotea Stora Dabbsjön, Dabbnäs, lokal 1242
Referens skapad av användare   Iregren, Elisabeth 1972. Osteologisk analys av benmaterial från Rautasjaure, Lappland 13 886. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 26549: Rautasjaure Sverige La Jukkasjärvi Rautasjaure
Referens skapad av användare   Iregren, Elisabeth 1973. Osteologisk analys av benmaterialet från Näs, Ovansjö sn, Gästrikland SHM 14923. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 29641: Näs Sverige Gä Ovansjö Näs
Referens skapad av användare   Iregren, Elisabeth 1974. Osteologisk analys av ben från ett bronsåldersröse i sundby, sund sn, åland, Inv 9724. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 53510: Åland, Sund sn, Sundby Finland Åland, Sund sn, Sundby
Referens skapad av användare   Iregren, Elisabeth 1974. Preliminär osteologisk analys av benmaterial från kyrkogården, Fardhem sn, Gotland SHM inv.nr 27 754. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 46500: Fardhems kyrkogård Sverige Go Fardhem Fardhems kyrkogård
Referens skapad av användare   Iregren, Elisabeth 1978. La, Jokkmokk sn bopl 1232, SHM Inv 27 008. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 45750: Lilla Luleälven, Vajkijaure, lokal 1232 Sverige La Jokkmokk Lilla Luleälven, Vajkijaure, lokal 1232
Referens skapad av användare   Iregren, Elisabeth 1978. La, Jokkmokk sn, bopl. 1229, SHM Inv 27006, Vaikijaure, Lilla Lule älv. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 45748: Lilla Luleälven, Vajkijaure, lokal 1229 Sverige La Jokkmokk Lilla Luleälven, Vajkijaure, lokal 1229
Referens skapad av användare   Iregren, Elisabeth 1978. Osteologisk rapport. La, Tärna, Ruomsejokk, fornl 212, stalotomt 1 (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 50267: Ruomsejokk Sverige La Tärna Ruomsejokk
Referens skapad av användare   Iregren, Elisabeth 1985. Osteologisk analys av brända och obrända ben från bopl. 1229, Vaikijaure i Lilla Luleälv, Jokkmokk sn, Lappland. SHM inv. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 45393: Lilla Luleälven, Vajkijaure, lokal 1229 Sverige La Jokkmokk Lilla Luleälven, Vajkijaure, lokal 1229
Referens skapad av användare   Jaanusson, Hille & Vahlne, Gunnel 1975. Arkeologiska undersökningar 1969-1971. Hallunda, Botkyrka sn, Sö. Del 1 fornl.13, gravfält (Särtryck)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 48316: Hallunda Sverige Sö Botkyrka Hallunda
Referens skapad av användare   Jacobson, Maria . Osteologisk analys av djurbensmaterialet från Kv Bryggaren 1-2 i Söderköping. (Uppsats)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 53974: Kvarteret Bryggaren Sverige Ög Söderköping Kvarteret Bryggaren 1-2 Kvarteret Bryggaren
Referens skapad av användare   Jacobson, Maria 1989. Osteologisk analys av benmaterialet från Kv Kardmakaren 13, Falu stad. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 51403: Kvarteret Kardmakaren Sverige Dr Falun Kvarteret Kardmakaren
Referens skapad av användare   Janzon, Gunborg O. 2002. En megalitgrav i Alvastra. Arkeologisk provundersökning 1979 och efterundersökning 1981-1983 av raä nr 12:1 vid Alvastra, Västra Tollstad socken, östergötland (Rapport)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 52805: Alvastra, Galgbacken Sverige Ög Västra Tollstad Alvastra, Galgbacken
Referens skapad av användare   Johansson, Friederike . Benfynd från det senmedeltida vadstena, Kv Handelsmannen 4-6. (Rapport)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 49611: Kvarteret Handelsmannen Sverige Ög Vadstena Kvarteret Handelsmannen 4-6 Kvarteret Handelsmannen
Referens skapad av användare   Jonsson, L. Benbestämningar. Up. Väddö sn, Norrsund, Raä 1. I: Rydström, G. Tre vikingatida gravar på Väddö. RAÄ Rapport UV 1982:50
Berör objekt: visa information Fyndlokal 50573: Norrsund Sverige Up Väddö Norrsund
Referens skapad av användare   Jonsson, Rolf 1970. Osteologisk analys av benfynd från Tosteberga 21:2,3 Trolle-Ljungby sn, Sk. Inv 28792. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 47609: Tosteberga Sverige Sk Trolle-Ljungby Tosteberga 21:2, 21:3 Tosteberga
Referens skapad av användare   Karlsson, J. 2001, Djurbenen från Burge i Lummelunda. Osteologiska aspekter av gotländsk ekonomi och konsumtion mellan heden och kristen tid. CD-uppsats i arkeoosteologi. Högskolan på Gotland.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 48724: Burge Sverige Go Lummelunda Burge 1:10 Burge
Referens skapad av användare   Karlsson, Johnny (). Ekonomi och konsumtion i det tidiga medeltidens Tälje : en osteologisk utvärdering.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 52252: Kvarteret Silen Sverige Sö Södertälje Kvarteret Silen visa information Fyndlokal 52253: Kvarteret Silen m.fl. Sverige Sö Södertälje Kvarteret Silen m.fl.
Referens skapad av användare   Lepiksaar, Johannes 1992. Analysis of three spine bones from fish from hearth-fills from the habitational site Lillberget, northwest of Överkalix in Norrbotten 1991. II:3. ()
Berör objekt: visa information Fyndlokal 52700: Lillberget Sverige Nb Överkalix Lillberget
Referens skapad av användare   Lindeblad, Karin (1997). Kungens gods i Borg : om utgrävningarna vid Borgs säteri : arkeologisk slutundersökning, Borgs säteri 6702, RAÄ 276, Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Linköping : Avd. för arkeologiska undersökningar
Berör objekt: visa information Fyndlokal 52952: Borgs säteri Sverige Ög Borg Borgs säteri visa information Fyndlokal 52952: Borgs säteri Sverige Ög Borg Borgs säteri
Referens skapad av användare   Lindqvist, Christian (). Förhistoriska försörjningsekonomier i Ångermanälvens vattensystem : faunamaterialet från Ställverksboplatsen vid Nämforsen.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 41370: Nämforsen, Ställverksområdet Sverige Ån Ådals-Liden Nämforsen, Ställverksområdet
Referens skapad av användare   Molnar, Petra (2008). Tracing prehistoric activitities : life ways, habitual behaviour and health of hunter-gatherers on Gotland. Stockholm : Department of Archaeology and Classical Studies, Stockholm University
Berör objekt: visa information Fyndlokal 38266: Västerbjärs Sverige Go Gothem Västerbjärs visa information Fyndlokal 39527: Västerbjärs Sverige Go Gothem Västerbjärs visa information Fyndlokal 37910: Västerbjärs Sverige Go Gothem Västerbjärs visa information Fyndlokal 38745: Västerbjärs Sverige Go Gothem Västerbjärs visa information Fyndlokal 47209: Kvarteret Priorn Sverige Go Visby Kvarteret Priorn 3 Kvarteret Priorn visa information Fyndlokal 40246: Kvarteret Priorn, Biskopsgården Sverige Go Visby Kvarteret Priorn, Biskopsgården visa information Fyndlokal 34552: Sankt Drottensg. och Stora Torget Sverige Go Visby Sankt Drottensg. och Stora Torget visa information Fyndlokal 51470: Ire Sverige Go Hangvar Ire visa information Fyndlokal 31100: Ire Sverige Go Hangvar Ire visa information Fyndlokal 39764: Västerbjärs Sverige Go Gothem Västerbjärs visa information Fyndlokal 40181: Västerbjärs Sverige Go Gothem Västerbjärs visa information Fyndlokal 43907: Västerbjärs Sverige Go Gothem Västerbjärs visa information Fyndlokal 39337: Kvarteret Nunnan Sverige Go Visby Kvarteret Nunnan visa information Fyndlokal 26811: Visby Sverige Go Visby Visby visa information Fyndlokal 46432: Västerbjärs Sverige Go Gothem Västerbjärs
Referens skapad av användare   Mortágua, A. 2006. Mutilated teeth, an analysis of eleven Vikings from Slite square, Gotland. Uppsats i arkeoosteologi, Stockholms universitet.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 31326: Bredgården, Närs, Slitehamn Sverige Go Othem Bredgården, Närs, Slitehamn visa information Fyndlokal 41339: Slite, Torget Sverige Go Othem Slite, Torget
Referens skapad av användare   Olson, Carina (1999). Osteologisk rapport över brända ben från Hedningahällan, Raä 68, Enånger socken, Hälsingland, 1999. Umeå : Inst. för arkeologi och samiska studier, Umeå univ
Berör objekt: visa information Fyndlokal 51680: Hedningahällan Sverige Hs Enånger Hedningahällan
Referens skapad av användare   Olson, Carina (2008). Neolithic fisheries : osteoarchaeology of fish remains in the Baltic Sea Region. Stockholm : Department of Archaeology and Classical Studies, Stockholm University
Berör objekt: visa information Fyndlokal 51680: Hedningahällan Sverige Hs Enånger Hedningahällan visa information Fyndlokal 52019: Korsnäs Sverige Sö Grödinge Korsnäs visa information Fyndlokal 52486: Häggsta Sverige Sö Botkyrka Häggsta
Referens skapad av användare   Pettersson, Susanne (1997). Edsholm : en värmländsk fogdeborg. Karlstad : Värmlands Museum
Berör objekt: visa information Fyndlokal 51647: Edsholms borgruin Sverige Vr Grums Edsholms borgruin visa information Fyndlokal 51647: Edsholms borgruin Sverige Vr Grums Edsholms borgruin
Referens skapad av användare   Saelbakke, Inger 1983. Analyse av benmaterial fra husgruppe 2, Helgö. (Uppsats)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 52602: Helgö, Husgrupp 2 Sverige Up Ekerö Helgö-Bona 4:46 Helgö, Husgrupp 2
Referens skapad av användare   Sellstedt, Hans . Sammanfattning av den osteologiska bearbetningen av djurbensmaterial från boplats 1054, Gottjakselet, Stensele sn, LapplAND. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 48086: Gottjakkselet, Ume älv, lokal 1054 Sverige La Stensele Gottjakkselet, Ume älv, lokal 1054
Referens skapad av användare   Sellstedt, Hans 1964. Sammanfattning av den osteologiska bearbetningen av djurbensmaterial från boplats T 150, Överuman, Tärna sn, Lappland. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 39241: Över-Uman, lokal T150 Sverige La Tärna Över-Uman, lokal T150
Referens skapad av användare   Sellstedt, Hans 1964. Sammanfattning av den osteologiska bearbetningen av djurbensmaterial från boplatserna 1047 a och 1047 b, Åskilje, Stensele. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 44931: Åskilje, lokal 1047 Sverige La Stensele Åskilje, lokal 1047
Referens skapad av användare   Sellstedt, Hans 1964. Sammanfattning av den osteologiska undersökningen av djurbensmaterial från boplats 1036, St Tjikkiträsk, Stensele sn, La. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 44624: Stora Tjikkiträsk, lokal 1034 Sverige La Stensele Stora Tjikkiträsk, lokal 1034
Referens skapad av användare   Sellstedt, Hans 1964. Sammanfattning av den osteologiska undersökningen av djurbensmaterial från boplats 1037, St Tjikkiträsk, Stensele sn, La. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 44624: Stora Tjikkiträsk, lokal 1034 Sverige La Stensele Stora Tjikkiträsk, lokal 1034
Referens skapad av användare   Sellstedt, Hans 1964. Sammanfattning av den osteologiska undersökningen av djurbensmaterial från boplats 1058, Åskilje, Stensele sn, Lappland. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 44934: Åskilje, lokal 1058 Sverige La Stensele Åskilje, lokal 1058
Referens skapad av användare   Sellstedt, Hans 1964. Sammanfattning av den osteologiska undersökningen av djurbensmaterial från boplats 1172, Blaknikselet, Tärna sn, Lappland. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 45543: Umeälven, Blattnikselet, lokal 1172 Sverige La Tärna Umeälven, Blattnikselet, lokal 1172
Referens skapad av användare   Sellstedt, Hans 1965. Sammanfattning av den osteologiska anlysen av djurbensmaterial från boplats 1356 b, Bölensvattnet, Bodums sn, Ån.. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 44618: Umeälven, Pauselet, Haraholmen, lokal 1058 Sverige La Stensele Umeälven, Pauselet, Haraholmen, lokal 1058
Referens skapad av användare   Sellstedt, Hans 1965. Sammanfattning av den osteologiska bearbetningen av djurbensmaterial från boplats 1362, Bölensvattnet, Bodums sn, ån.. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 46722: Bölenvattnet, lokal 1362 Sverige Ån Bodum Bölenvattnet, lokal 1362
Referens skapad av användare   Sellstedt, Hans 1965. Vid den osteologiska bearbetningen av djurbensmaterial från boplats 1357, Bölenvattnet, Bodum sn, Ån. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 45822: Bölenvattnet, lokal 1357 Sverige Ån Bodum Bölenvattnet, lokal 1357 visa information Fyndlokal 46721: Bölenvattnet, lokal 1357 Sverige Ån Bodum Bölenvattnet, lokal 1357
Referens skapad av användare   Sellstedt, Hans 1967. Osteologisk analys. Östertälje sn, Igelsta 6:1, fornl 42 (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 47948: Igelsta Sverige Sö Östertälje Igelsta 9 :1 Igelsta
Referens skapad av användare   Sigvallius, Berit 1989. Kv. Kroken, Uppsala. Osteologisk undersökning av 101 gravar, dec 1988-jan 1989. (SHM rapport)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 52956: Kvarteret Kroken Sverige Up Uppsala Dragarbrunn 29:3 Kvarteret Kroken
Referens skapad av användare   Sigvallius, Berit 1990. Osteologisk analys. Uppland, Enköping stad, Stenvreten, Raä 17. Dnr 2410/86 (SHM rapport)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 53791: Annelund Sverige Up Enköping Stenvreten 8:22 Annelund
Referens skapad av användare   Sigvallius, Berit 1991. Görla. Osteologisk undersökning av benmaterialet från fornl.23, görla 9:2, frötuna sn. up. dnr 1384/90 (SHM rapport)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 54110: Görla Sverige Up Frötuna Görla 9:2 Görla
Referens skapad av användare   Sigvallius, Berit 1991. Osteologisk analys. Dnr 4308/78. Up. Björklinge sn. Prästgården 1:1, Fornl 41, Uv 1413 (SHM rapport)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 54378: Prästgården Sverige Up Björklinge Prästgården 1:1 Prästgården
Referens skapad av användare   Sigvallius, Berit 1992. Osteologisk analys av brandgravarna från Odensbacken, Askers socken, Närke. Inv 8952 och 22192. (SHM rapport)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 15605: Odensbacken Sverige Nä Asker Odensbacken visa information Fyndlokal 39870: Odensbacken Sverige Nä Asker Odensbacken
Referens skapad av användare   Sigvallius, Berit 1992. Osteologisk undersökning av benmaterialet från Söderbyn, Fullerö 21:14 och 21:47, Gamla Uppsala, Raä 163. Uppland. Dnr 1. (SHM rapport)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 51776: Fullerö Sverige Up Uppsala Fullerö 21:14, 21:47 Fullerö
Referens skapad av användare   Sigvallius, Berit 1994. Högsta, Krägga, Nyckelby och Apallboda: Boplatser i Övergran sn, Uppland. Osteologisk undersökning av benmaterial från fornl. 22, 280, 295 och 329, samtliga med dnr 6742/92 (SHM rapport)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 54034: Högsta gamla bytomt Sverige Up Övergran Högsta gamla bytomt visa information Fyndlokal 54035: Apallboda Sverige Up Övergran Apallboda 1:2 Apallboda visa information Fyndlokal 54036: Nyckelby Sverige Up Övergran Nyckelby 1:7 Nyckelby visa information Fyndlokal 54037: Pollista Sverige Up Övergran Nyckelby 1:7 Pollista
Referens skapad av användare   Sigvallius, Berit 1994. Ismanstorps borg. Långlöt sn, Öland. Undersökning av benmaterial från inv 17991:1 (SHM rapport)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 34813: Ismantorps borg Sverige Öl Långlöt Ismantorps borg
Referens skapad av användare   Sigvallius, Berit 1994. Tyttinge 1:1. Osteologisk analys av benmaterialet från fornl. 421 o 586, Tyttinge 1:1, Grödinge sn, Sö (SHM rapport)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 52603: Tyttinge Sverige Sö Grödinge Tyttinge 1:1 Tyttinge visa information Fyndlokal 52604: Tyttinge Sverige Sö Grödinge Tyttinge 1:1 Tyttinge
Referens skapad av användare   Sigvallius, Berit 1995. Uttersberg. Ett människoskelett från stridsyxekulturen, funnet i torpet Uttersberg, Heda sn, Östergötland år 1994. (SHM rapport)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 53831: Töringe, Uttersberg Sverige Ög Heda Töringe 1:3 Töringe, Uttersberg
Referens skapad av användare   Sigvallius-Vilkancis, Berit 1982. Gotland, Väskinde socken, Butter 1:12. Osteologisk undersökning av sex skelett (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 51454: Butter, Butters änge Sverige Go Väskinde Butter 1:12 Butter, Butters änge
Referens skapad av användare   Sjöling, E. 2000, Benartefakterna från Korsnäs: en arkeoosteologisk analys av ben-, horn- och tandartefakter från en gropkeramisk lokal i Södermanland. CD-uppsats i arkeoosteologi, Stockholms universitet.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 52019: Korsnäs Sverige Sö Grödinge Korsnäs
Referens skapad av användare   Sjövold, T.1982. Skelettfynden. I: Tusen år på kyrkudden : Leksands kyrka, arkeologi och byggnadshistoria. [Falun] : [Dalarnas mus.] ; Leksand : Pastorsämbetet (distr.) : Lundells bokh. (distr.)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 49528: Leksands kyrka Sverige Dr Leksand Leksands kyrka
Referens skapad av användare   Sten, S. & Vretemark, M. 1988. Storgravsprojektet - osteologiska analyser av yngre järnålderns benrika brandgravar. Fornvännen 83, Stockholm.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 6866: Gamla Uppsala, Västhögen, Tors hög Sverige Up Uppsala Gamla Uppsala, Västhögen, Tors hög visa information Fyndlokal 31460: Husby, Ottarshögen Sverige Up Vendel Husby, Ottarshögen visa information Fyndlokal 31984: Hovgården, Skopintull Sverige Up Adelsö Hovgården, Skopintull visa information Fyndlokal 32228: Husby Sverige Sö Vansö Husby visa information Fyndlokal 45765: Hoxla Sverige Sö Sorunda Hoxla visa information Fyndlokal 50057: Rinkeby Sverige Up Stockholm Rinkeby visa information Fyndlokal 54075: Algö gård, Björkeby Sverige Sö Överselö Algö gård, Björkeby
Referens skapad av användare   Sten, Sabine & Sigvallius, Berit 1993. Gravar och boplats från almvägen. Sollentuna sn, Uppland, Dnr 4913/92 (SHM rapport)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 53428: Almvägen, Kvarteret Haken Sverige Up Sollentuna Almvägen, Kvarteret Haken
Referens skapad av användare   Sten, Sabine & Sigvallius, Berit 1993. Osteologisk analys. Almvägen, dnr. 4913/92. fornl. 47 (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 53428: Almvägen, Kvarteret Haken Sverige Up Sollentuna Almvägen, Kvarteret Haken
Referens skapad av användare   Sten, Sabine 1982. Osteologisk analys från kvarteret Sandbacken iii, Uppsala. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 50764: Kvarteret Sandbacken Sverige Up Uppsala Kvarteret Sandbacken
Referens skapad av användare   Sten, Sabine 1984. Osteologisk analys. Sö, Ärla sn, Mortorp, dnr 1717/83, fornl 125 (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 52305: Mortorp Sverige Sö Ärla Uddetorp 1:1 Mortorp
Referens skapad av användare   Sten, Sabine 1989. Analys av djurben från Kvarteret Rådstugan 4 i Strängnäs.. Separata benlistor (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 53705: Rådstugan Sverige Sö Strängnäs Rådstugan 4 Rådstugan
Referens skapad av användare   Sten, Sabine 1989. Osteologisk analys av materialet från Skärgårdsstad. Uppland, österåkers socken, översättra, Raä 266, 274, 473, 474. dnr 2676/86 (SHM rapport)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 54054: Översättra Sverige Up Österåker Översättra 1:5 Översättra visa information Fyndlokal 54056: Översättra Sverige Up Österåker Översättra 1:5 Översättra visa information Fyndlokal 54062: Översättra Sverige Up Österåker Översättra 1:5 Översättra visa information Fyndlokal 54063: Översättra Sverige Up Österåker Översättra 1:5 Översättra
Referens skapad av användare   Sten, Sabine 1990. Osteologisk analys av benmaterialet från Särsta 20:1, Knivsta sn, Uppland, fornl. 5, Dnr 5382/89. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 51533: Särsta Sverige Up Knivsta Särsta 20:1 Särsta
Referens skapad av användare   Storå, Jan (). Om den förhistoriska bosättningen på Stora Karlsö i skelettfyndens ljus.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 15800: Stora Karlsö, Stora förvar Sverige Go Eksta Stora Karlsö, Stora förvar
Referens skapad av användare   Sundeen, Hanna (2005). Benen från Stora Karlsö. En analys av skelettmaterialet från Fredrik Nordins utgrävning 1889. CD-uppsats i arkeoosteologi, Högskolan på Gotland.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 14774: Stora Karlsö Sverige Go Eksta Stora Karlsö
Referens skapad av användare   Svedenås, Caroline, Flemström, Marie, Ohlsson, Agneta 2001. Metoder- problem- utvärderingar, Appendix. En undersökning av 54 gravar från vårfrukyrkan, kvarteret kroken i Uppsala med tyngdpunkt på könsbedömning, åldersbedömning och tandstatus (Uppsats)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 52956: Kvarteret Kroken Sverige Up Uppsala Dragarbrunn 29:3 Kvarteret Kroken
Referens skapad av användare   Svedenås, Caroline, Flemström, Marie, Ohlsson, Agneta 2001. Metoder- problem- utvärderingar. En undersökning av 54 gravar från vårfrukyrkan, kvarteret kroken i Uppsala med tyngdpunkt på könsbedömning, åldersbedömning och tandstatus (Uppsats)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 52956: Kvarteret Kroken Sverige Up Uppsala Dragarbrunn 29:3 Kvarteret Kroken
Referens skapad av användare   Telldahl, Y., 2001.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 50591: Eketorps borg Sverige Öl Gräsgård Eketorps borg
Referens skapad av användare   Wallander, Helén 1992. Report on the osteological material 1991 from the comb ware site lillberegt Raä 451, Överkalix, Norrbotten. II:2. ()
Berör objekt: visa information Fyndlokal 52700: Lillberget Sverige Nb Överkalix Lillberget
Referens skapad av användare   WIBLING, C. 1893. Benfynd från Hamneda socken, Småland Inv 9410:44. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 17024: Elinge och Sunneborgs ägor Sverige Sm Hamneda Elinge och Sunneborgs ägor
Referens skapad av användare   Wigh, B. (1989). Benen från Hagby, Raä 76, Sågtorp, Raä 140 och Gribbylund, Raä 208c, Täby socken, Uppland : en osteologisk analys av tre gravfält från yngre järnåldern.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 53172: Gribbylund Sverige Up Täby Gribbylund visa information Fyndlokal 53967: Sågtorp Sverige Up Täby Sågtorp
Referens skapad av användare   Wigh, Bengt 1994. Osteologisk analys av 5 medeltida skelettgravar och 1 skelettsamling från Strängnäs stad, Kv Kyrkberget 11-12, Raä 314. (Rapport)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 51008: Kvarteret Kyrkberget Sverige Sö Strängnäs Kvarteret Kyrkberget 11-12 Kvarteret Kyrkberget
Referens skapad av användare   Vilkans, Berit 1975. Osteologisk analys. Shm 27289, Uppland, Ed sn, Prästgården 1:1, fornl 40 (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 46033: Prästgården Sverige Up Ed Prästgården 1:1 Prästgården
Referens skapad av användare   Vretemark, M. 1988. Rapport. Osteologiska analys av brända ben från fornlämning 323, Årsunda sn, Sandvikens kommun (Melander, J.) Länsmuseet i Gävleborgs län.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 51262: Tingsön i Storsjön Sverige Gä Årsunda Tingsön i Storsjön
Referens skapad av användare   Vretemark, Maria 1991. Osteological report concerning the habitational site lillberget from the excavation 1990, Raä 451 Överkalix. II:1. ()
Berör objekt: visa information Fyndlokal 52701: Lillberget Sverige Nb Överkalix Lillberget
Referens skapad av användare   Vretemark, Maria 1996. Osteologisk analys – Kv Rådhuset, Örebro. (Rapport)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 53785: Kvarteret Rådhuset Sverige Nä Örebro Kvarteret Rådhuset 4-6 Kvarteret Rådhuset
Referens skapad av användare   Åkermark Kraft, Agneta 1996. Brandgravs- och boplatsmaterialet från Raä 271,272 0ch 282 i lida , åkers sn, Södermanland. (Rapport)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 52938: Åker-Järsta Sverige Sö Åker Åker-Järsta 10:2 Åker-Järsta visa information Fyndlokal 53561: Lida Sverige Sö Åker Åker-Järsta 10:2 och Åkers-Tuna 1:1 Lida
Referens skapad av användare   Åkermark, Agneta 1997. Brandgravarna från Raä 29, Kvarteret Låset 5, Norrtälje, Uppland. Osteologisk rapport (Rapport)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 52397: Kvarteret Låset Sverige Up Norrtälje Kvarteret Låset 5 Kvarteret Låset