Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Translate
Sök tips skapade inom Mina samlingar:  
Tips
Visa: Litteraturreferenser | Osteologiska analyser | Annan analys | Samtliga
som börjar på: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö | Samtliga
Referens skapad av användare   Aaris Sörensen, Kim 1975. Analyse af benmaterialet fra vikingetidsgravfeltet ved Stav, Färentuna sn, Uppland, fornl. 55. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 49950: Stav Sverige Up Färentuna Stav 10:5 Stav
Referens skapad av användare   Aaris Sörensen, Kim 1975. En analyse af ben fra fornl. 19, Baljesta, Sättersta sn, Södermanland. (Särtryck)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 50923: Baljesta Sverige Sö Sättersta Baljesta
Referens skapad av användare   Aaris Sörensen, Kim 1975. En enalyse af ben fra fornl nr 19, Baljesta, Sättersta sn, Södermanlands län. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 50923: Baljesta Sverige Sö Sättersta Baljesta
Referens skapad av användare   Aaris-Sørensen, Kim (1978). Knoglematerialet fra den mellemneolitiske boplads ved Korsnäs : en zool[o]gisk gennemgang. Stockholm : Riksantikvarieämbetet och Statens historiska mus
Berör objekt: visa information Fyndlokal 52019: Korsnäs Sverige Sö Grödinge Korsnäs
Referens skapad av användare   Alexandersen, Verner (). Westerhus - børnenes tænder.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 43404: Västerhus kapellruin Sverige Jä Frösö Västerhus kapellruin visa information Fyndlokal 51100: Västerhus kapellruin Sverige Jä Frösö Västerhus kapellruin
Referens skapad av användare   Alexandersen, Verner 1984. Undersögelse af Bäckaskogskvindens taender. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 40197: Bäckaskog Sverige Sk Kiaby Bäckaskog nr 1 Bäckaskog
Referens skapad av användare   Altner, A., 2005. Osteoporosis: en nutida vällevnadssjukdom? CD-uppsats i arkeoosteologi. Högskolan på Gotland.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 19787: Gustavsvik Sverige Go Visby Gustavsvik
Referens skapad av användare   Andersson, Lars (1999). Jarlabankeättens gravplats vid Broby bro : arkeologisk delundersökning av gravplats med tre skelettgravar vid Broby bro, Täby socken och kommun, Uppland. Stockholm : Stockholms läns museum
Berör objekt: visa information Fyndlokal 52416: Såsta Sverige Up Täby Såsta 3:1 Såsta visa information Fyndlokal 52416: Såsta Sverige Up Täby Såsta 3:1 Såsta
Referens skapad av användare   Antilla, Kaisu 1983. Osteologisk analys av brända ben från fornlämning 106, Fresta socken, Grimsta by, Uppland. (Uppsats)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 53811: Grimstaby Sverige Up Fresta Grimstaby 5:29 Grimstaby
Referens skapad av användare   Anttila, K. 1985. Osteologisk analys av brända och obrända ben från Kvarteret Rådhuset, Örebro i Närke. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 53785: Kvarteret Rådhuset Sverige Nä Örebro Kvarteret Rådhuset 4-6 Kvarteret Rådhuset
Referens skapad av användare   Arcini, C. 2005. The Vikings Bare Their Filed Teeth. In: AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL ANTHROPOLOGY, 2005, VOL 128; NUMB 4, pages 727-733. JOHN WILEY & SONS LTD.
Berör objekt: visa information Föremål/benpost 150304: ben Sverige Go Hablingbo Havor