Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Translate
Sök tips skapade inom Mina samlingar:  
Tips
Visa: Litteraturreferenser | Osteologiska analyser | Annan analys | Samtliga
som börjar på: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö | Samtliga
Referens skapad av användare   Malkolmsson, Dan (1999). Betraktelser över |hedniska| figurer i Västergötlands medeltida kyrkor. [Göteborg] : [D. Malkolmsson]
Berör objekt: visa information Föremål/benpost 93931: dopfunt Sverige Jä Näs Näs kyrka?
Referens skapad av användare   Malkolmsson, Dan (cop. 1996). Hedniska fruktbarhetssymboler i Västergötlands medeltida kyrkor. [Göteborg] : [D. Malkolmsson]
Berör objekt: visa information Föremål/benpost 94234: dopfunt Sverige Ha Hanhals Hanhals kyrka
Referens skapad av användare   Mercer, R. J. (1981). Grimes Graves, Norfolk : excavations 1971-72. London : HMSO
Berör objekt: visa information Fyndlokal 55423: Grimes Graves Storbritannien Grimes Graves
Referens skapad av användare   Mogensen, F. 1938. Ett försök med elektriska malmletningsmetoder för undersökning av stenåldersboplatser. Blad för bergshanteringens vänner 23, s. 92-94.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 52019: Korsnäs Sverige Sö Grödinge Korsnäs
Referens skapad av användare   Mogren, Mats (). The Faxeholm project : an archaeological attempt to check on the normative sources regarding taxation.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 51742: Faxeholm Sverige Hs Söderhamn Faxeholm
Referens skapad av användare   Mogren, Mats (1986). Faxeholm : Hälsinglands medeltida fogdeborg : en arkeologisk provundersökning 1986. Stockholm : Riksantikvarieämbetet
Berör objekt: visa information Fyndlokal 51742: Faxeholm Sverige Hs Söderhamn Faxeholm
Referens skapad av användare   Mogren, Mats (1995). Medeltidsborgen Faxeholm. Söderhamn : Kultur & fritidsförvaltningen
Berör objekt: visa information Fyndlokal 51742: Faxeholm Sverige Hs Söderhamn Faxeholm
Referens skapad av användare   Mogren, Mats (2000). Faxeholm i maktens landskap : en historisk arkeologi. Stockholm : Almqvist & Wiksell International
Berör objekt: visa information Fyndlokal 51742: Faxeholm Sverige Hs Söderhamn Faxeholm
Referens skapad av användare   Mohr, A. 1970. Kodifiering och databehandling av stenålderskeramik från Åloppe, Nysättra socken, Uppland. 3-betygsuppsats, Stockholms universitet.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 31533: Norrskog Sverige Up Nysätra Norrskog
Referens skapad av användare   Molnar, Petra (2008). Tracing prehistoric activitities : life ways, habitual behaviour and health of hunter-gatherers on Gotland. Stockholm : Department of Archaeology and Classical Studies, Stockholm University
Berör objekt: visa information Fyndlokal 38266: Västerbjärs Sverige Go Gothem Västerbjärs visa information Fyndlokal 39527: Västerbjärs Sverige Go Gothem Västerbjärs visa information Fyndlokal 37910: Västerbjärs Sverige Go Gothem Västerbjärs visa information Fyndlokal 38745: Västerbjärs Sverige Go Gothem Västerbjärs visa information Fyndlokal 47209: Kvarteret Priorn Sverige Go Visby Kvarteret Priorn 3 Kvarteret Priorn visa information Fyndlokal 40246: Kvarteret Priorn, Biskopsgården Sverige Go Visby Kvarteret Priorn, Biskopsgården visa information Fyndlokal 34552: Sankt Drottensg. och Stora Torget Sverige Go Visby Sankt Drottensg. och Stora Torget visa information Fyndlokal 51470: Ire Sverige Go Hangvar Ire visa information Fyndlokal 31100: Ire Sverige Go Hangvar Ire visa information Fyndlokal 39764: Västerbjärs Sverige Go Gothem Västerbjärs visa information Fyndlokal 40181: Västerbjärs Sverige Go Gothem Västerbjärs visa information Fyndlokal 43907: Västerbjärs Sverige Go Gothem Västerbjärs visa information Fyndlokal 39337: Kvarteret Nunnan Sverige Go Visby Kvarteret Nunnan visa information Fyndlokal 26811: Visby Sverige Go Visby Visby visa information Fyndlokal 46432: Västerbjärs Sverige Go Gothem Västerbjärs
Referens skapad av användare   Monié Nordin, Jonas (2005). När makten blev synlig : senmedeltid i södra Dalarna. Stockholm : Stockholms universitet
Berör objekt: visa information Fyndlokal 40270: Dalaborgs slottsruin Sverige Ds Bolstad Dalaborgs slottsruin
Referens skapad av användare   Mortágua, A. 2006. Mutilated teeth, an analysis of eleven Vikings from Slite square, Gotland. Uppsats i arkeoosteologi, Stockholms universitet.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 31326: Bredgården, Närs, Slitehamn Sverige Go Othem Bredgården, Närs, Slitehamn visa information Fyndlokal 41339: Slite, Torget Sverige Go Othem Slite, Torget