Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Translate
Sök tips skapade inom Mina samlingar:  
Tips
Visa: Litteraturreferenser | Osteologiska analyser | Annan analys | Samtliga
som börjar på: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö | Samtliga
Referens skapad av användare   Lamm, Jan Peder (1972). Undersökningar på Lovö 1958-1966. Stockholm : Inst. för arkeologi, Stockholms univ
Berör objekt: visa information Fyndlokal 48259: Drottningholm, Viken Sverige Up Lovö Drottningholm, Viken
Referens skapad av användare   Lamm, Jan Peder (1973). Fornfynd och fornlämningar på Lovö : arkeologiska studier kring en uppländsk järnåldersbygd. Stockholm
Berör objekt: visa information Fyndlokal 48259: Drottningholm, Viken Sverige Up Lovö Drottningholm, Viken
Referens skapad av användare   Lindberg, Markus (). Vreta - kloster, kyrka och gravplats.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 34879: Vreta klosterkyrka Sverige Ög Vreta kloster Vreta klosterkyrka
Referens skapad av användare   Lindeberg Maria 2008. Arkeologisk undersökning av gravfältet Raä 1 i Vangsta, Härnösand.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 27979: Vangsta Sverige Ån Härnösand Vangsta visa information Fyndlokal 55382: Vangsta Sverige Ån Härnösand Vangsta
Referens skapad av användare   Lindeblad, Karin (1997). Kungens gods i Borg : om utgrävningarna vid Borgs säteri : arkeologisk slutundersökning, Borgs säteri 6702, RAÄ 276, Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Linköping : Avd. för arkeologiska undersökningar
Berör objekt: visa information Fyndlokal 52952: Borgs säteri Sverige Ög Borg Borgs säteri visa information Fyndlokal 52952: Borgs säteri Sverige Ög Borg Borgs säteri
Referens skapad av användare   Lindell, Olle (1980). Ernst : [(under ett kvarter i Ronneby)]. Karlshamn : Armerad betong Vägförbättringar (ABV)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 51792: Kvarteret Ernst Sverige Bl Ronneby Kvarteret Ernst 1-6 Kvarteret Ernst
Referens skapad av användare   Lindgren, Christina (2004). Människor och kvarts : sociala och teknologiska strategier under mesolitikum i östra Mellansverige. Stockholm : Univ. : Riksantikvarieämbetets förl. ; Uppsala : Coast to Coast Project, Dept. of Archaeology and Ancient History [Forskningsprojektet Kust till kust, Institutionen för arkeologi och antik historia], Univ
Berör objekt: visa information Fyndlokal 52788: Kalvsvik, Jordbromalm Sverige Sö Österhaninge Kalvsvik 16:1 Kalvsvik, Jordbromalm
Referens skapad av användare   Lindqvist, Christian (). Nämforsen : Ådalen och Ångermanlandskusten : en gynnsam natur- och kulturmiljö under förhistorisk tid.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 41370: Nämforsen, Ställverksområdet Sverige Ån Ådals-Liden Nämforsen, Ställverksområdet
Referens skapad av användare   Lindqvist, S, 1916. En uppländsk gårdsanläggning från stenåldern. I: Fornvännen 1916, s.164-180.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 31533: Norrskog Sverige Up Nysätra Norrskog
Referens skapad av användare   Lindström, Jonathan & Boije, Margareta (2000). Ett dödshus från stridsyxetid: arkeologisk delundersökning av RAÄ 415, ett neolitiskt dödshus med offerplats och en äldre järnåldersboplats samt RAÄ 319:2, en stensträng, Söderby 2:3, Turinge socken, Nykvarns kommun, Södermanland. Stockholm: Stockholms läns museum
Berör objekt: visa information Fyndlokal 53016: Gläntan Sverige Sö Turinge Gläntan
Referens skapad av användare   Lindström, Jonathan (2009). Bronsåldersmordet : om arkeologi och ond bråd död. Stockholm : Norstedt
Berör objekt: visa information Fyndlokal 43340: Granhammar Sverige Up Västra Ryd Granhammar
Referens skapad av användare   Lindström, T 1933. Anteckningar om skelettfyndet på torpet Knaggsveden i Rombäck. Riksantikvarieämbetet.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 37857: Rombäck, Knaggsveden Sverige Me Torp Rombäck, Knaggsveden
Referens skapad av användare   Lindälv, Elof (1980). Fornfynd och fornminnen i norra Halland. Kungsbacka : Nordhallands hembygdsfören
Berör objekt: visa information Föremål/benpost 609757: kärl Sverige Ha Onsala Iserås by, Ekhögen visa information Föremål/benpost 914160: ben Sverige Ha Onsala Iserås by, Ekhögen visa information Fyndlokal 34289: Iserås, Ekehögen Sverige Ha Onsala Iserås, Ekehögen visa information Fyndlokal 36146: Iserås by, Ekhögen Sverige Ha Onsala Iserås by, Ekhögen
Referens skapad av användare   Ljungdahl, Ewa (1997). Barnen på Vivallen och Västerhus : synen på barndomen i samhällen med olika livsåskådningar. Östersund : Mitthögskolan, Institutionen för humaniora
Berör objekt: visa information Fyndlokal 43404: Västerhus kapellruin Sverige Jä Frösö Västerhus kapellruin visa information Fyndlokal 51100: Västerhus kapellruin Sverige Jä Frösö Västerhus kapellruin
Referens skapad av användare   Lundberg, Erik (1964). Vreta kloster. Stockholm
Berör objekt: visa information Fyndlokal 34879: Vreta klosterkyrka Sverige Ög Vreta kloster Vreta klosterkyrka
Referens skapad av användare   Lundström, Per (1965-1970). Gravfälten vid Fiskeby i Norrköping. Stockholm : Almqvist & Wiksell
Berör objekt: visa information Fyndlokal 42862: Fiskeby (Västra Gravfältet) Sverige Ög Norrköping Fiskeby (Västra Gravfältet)
Referens skapad av användare   Lønborg, Bjarne (1998). Vikingetidens metalbearbejdning. Odense : Odense bys museer : Odense Univ.-forl
Berör objekt: visa information Fyndlokal 39216: Mästermyr Sverige Go Sproge Mästermyr