Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Translate
Sök tips skapade inom Mina samlingar:  
Tips
Visa: Litteraturreferenser | Osteologiska analyser | Annan analys | Samtliga
som börjar på: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö | Samtliga
Referens skapad av användare   Egan, Geoff. 2004. The Medieval Household: Daily Living c.1150-c.1450. London: Museum of London
Berör objekt: visa information Bild/dokument 16885: PCD0132/IMG0051
Referens skapad av användare   Ehlton, Fredrik 2002/2003. Ringväv från Birkas Garnison. Dokumentation, preparering och analys. (Uppsats)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 53414: Björkö, Garnisonen Sverige Up Adelsö Björkö, Garnisonen visa information Fyndlokal 54684: Björkö, Garnisonen Sverige Up Adelsö Björkö, Garnisonen
Referens skapad av användare   Elfwendahl, Magnus (). I Dagmar Sellings fotspår : en ny granskning av keramiken från Slottsfjärden i Kalmar.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 38600: Slottsfjärden Sverige Sm Kalmar Slottsfjärden
Referens skapad av användare   Elmevik, Lennart (). Inskriften på Möjbrostenen : några tankar om läsningen och tydningen.
Berör objekt: visa information Föremål/benpost 586464: runsten Sverige Up Hagby Möjbro
Referens skapad av användare   Enqvist, Arvid (). Vad en gammal mässhake kan gömma : några reflexioner kring ett brevfynd från 1500-talet.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 40686: Stöde kyrka Sverige Me Stöde Stöde kyrka
Referens skapad av användare   Ericson, Per G. P (). Stora Karlsö : en jaktstation under neolitisk tid.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 15800: Stora Karlsö, Stora förvar Sverige Go Eksta Stora Karlsö, Stora förvar
Referens skapad av användare   Eriksson, Gunilla (). Fågel, fisk och mittemellan : kulturell mångfald utifrån dietundersökningar.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 52019: Korsnäs Sverige Sö Grödinge Korsnäs
Referens skapad av användare   Eriksson, Lennart (1971). Fosfatkartering på Korsnäsboplatsen : Korsnäs 1:2 och Karlslund 2:1, Grödinge socken, Södermanland. Stockholm : Riksantikvarieämbetet
Berör objekt: visa information Fyndlokal 52019: Korsnäs Sverige Sö Grödinge Korsnäs
Referens skapad av användare   Ersgård, Lars, Svedberg, Viktor & Sten, Sabine 1984. Sandbacken. Bebyggelse och hantverk i ett medeltida Uppsalakvarter (Rapport)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 50764: Kvarteret Sandbacken Sverige Up Uppsala Kvarteret Sandbacken
Referens skapad av användare   Evanni, Louise 1989. Osteologisk rapport. Östergötland, Borgs och Löts sn. Herrebro, fornl 51. Dnr 5027/88 (SHM rapport)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 52829: Stora Herrebro gård Sverige Ög Borg Stadsäga 6303 Stora Herrebro gård