Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Translate
Sök tips skapade inom Mina samlingar:  
Tips
Visa: Litteraturreferenser | Osteologiska analyser | Annan analys | Samtliga
som börjar på: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö | Samtliga
Referens skapad av användare   Aaris Sörensen, Kim 1975. Analyse af benmaterialet fra vikingetidsgravfeltet ved Stav, Färentuna sn, Uppland, fornl. 55. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 49950: Stav Sverige Up Färentuna Stav 10:5 Stav
Referens skapad av användare   Aaris Sörensen, Kim 1975. En analyse af ben fra fornl. 19, Baljesta, Sättersta sn, Södermanland. (Särtryck)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 50923: Baljesta Sverige Sö Sättersta Baljesta
Referens skapad av användare   Aaris Sörensen, Kim 1975. En enalyse af ben fra fornl nr 19, Baljesta, Sättersta sn, Södermanlands län. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 50923: Baljesta Sverige Sö Sättersta Baljesta
Referens skapad av användare   Aaris-Sørensen, Kim (1978). Knoglematerialet fra den mellemneolitiske boplads ved Korsnäs : en zool[o]gisk gennemgang. Stockholm : Riksantikvarieämbetet och Statens historiska mus
Berör objekt: visa information Fyndlokal 52019: Korsnäs Sverige Sö Grödinge Korsnäs
Referens skapad av användare   Ahlberg, Birgitta (1978). Mälardalens bildstenar. Stockholm : Institutionen för arkeologi
Berör objekt: visa information Fyndlokal 6666: Häggeby kyrka Sverige Up Häggeby Häggeby kyrka visa information Fyndlokal 45602: Flemingsberg Sverige Sö Huddinge Flemingsberg visa information Föremål/benpost 45650: bildsten Sverige Sö Västerljung Västerljungs järnvägsstation, Valsborg 1 visa information Föremål/benpost 44635: bildsten Sverige Sö Taxinge Näsby visa information Föremål/benpost 44641: bildsten Sverige Up Lovö Hogsta visa information Föremål/benpost 44647: bildsten Sverige Up Österåker Åkersberga visa information Föremål/benpost 44648: bildsten Sverige Up Österåker Berga visa information Föremål/benpost 44645: bildsten Sverige Up Vallentuna Bällsta visa information Föremål/benpost 44644: bildsten Sverige Up Lovö Hogsta
Referens skapad av användare   Alexandersen, Verner (). Westerhus - børnenes tænder.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 43404: Västerhus kapellruin Sverige Jä Frösö Västerhus kapellruin visa information Fyndlokal 51100: Västerhus kapellruin Sverige Jä Frösö Västerhus kapellruin
Referens skapad av användare   Alexandersen, Verner 1984. Undersögelse af Bäckaskogskvindens taender. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 40197: Bäckaskog Sverige Sk Kiaby Bäckaskog nr 1 Bäckaskog
Referens skapad av användare   Allard, Elisabeth (). Bågede lappaltare.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 47194: Bågede Lappaltare Sverige Jä Frostviken Sjulåsen 1:2 Bågede Lappaltare
Referens skapad av användare   Almgren Oskar 1908. Undersökning av gravar i Tullportsparken, Härnösand, Ångermanland.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 25436: Tullportsparken Sverige Ån Härnösand Tullportsparken
Referens skapad av användare   Altner, A., 2005. Osteoporosis: en nutida vällevnadssjukdom? CD-uppsats i arkeoosteologi. Högskolan på Gotland.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 19787: Gustavsvik Sverige Go Visby Gustavsvik
Referens skapad av användare   Andersson, Catharina (). Kloster och aristokrati i 1100- och 1200-talets Sverige : exemplet Vreta kloster.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 34879: Vreta klosterkyrka Sverige Ög Vreta kloster Vreta klosterkyrka
Referens skapad av användare   Andersson, G. 1997. Valsta gravfält. Arlandabanan. Riksantikvarieämbetet UV Stockholm, rapport 1997:9.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 53027: Valsta Sverige Up Norrsunda Valsta
Referens skapad av användare   Andersson, Ingvar (1927). Valdemar Atterdags tåg mot Gotland 1361 och Krigargravarna vid Korsbetningen : Två studier. Sthlm : Vitterhetsakad
Berör objekt: visa information Fyndlokal 36782: Korsbetningen Sverige Go Visby Korsbetningen
Referens skapad av användare   Andersson, Kent (). Några synpunkter på Vittene-guldet.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 51728: Vittene Sverige Vg Norra Björke Vittene
Referens skapad av användare   Andersson, Kent (1993). Romartida guldsmide i Norden. Uppsala : Societas archaeologica Upsaliensis : Dept. of Archaeology [Institutionen för arkeologi], Univ
Berör objekt: visa information Fyndlokal 22899: Ragnabo Sverige Sm Söderåkra Ragnabo
Referens skapad av användare   Andersson, Lars (1999). Jarlabankeättens gravplats vid Broby bro : arkeologisk delundersökning av gravplats med tre skelettgravar vid Broby bro, Täby socken och kommun, Uppland. Stockholm : Stockholms läns museum
Berör objekt: visa information Fyndlokal 52416: Såsta Sverige Up Täby Såsta 3:1 Såsta visa information Fyndlokal 52416: Såsta Sverige Up Täby Såsta 3:1 Såsta
Referens skapad av användare   Andersson, Sofia (). Sverreslaget och Västerhus.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 43404: Västerhus kapellruin Sverige Jä Frösö Västerhus kapellruin visa information Fyndlokal 51100: Västerhus kapellruin Sverige Jä Frösö Västerhus kapellruin
Referens skapad av användare   Antilla, Kaisu 1983. Osteologisk analys av brända ben från fornlämning 106, Fresta socken, Grimsta by, Uppland. (Uppsats)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 53811: Grimstaby Sverige Up Fresta Grimstaby 5:29 Grimstaby
Referens skapad av användare   Anttila, K. 1985. Osteologisk analys av brända och obrända ben från Kvarteret Rådhuset, Örebro i Närke. (Analys)
Berör objekt: visa information Fyndlokal 53785: Kvarteret Rådhuset Sverige Nä Örebro Kvarteret Rådhuset 4-6 Kvarteret Rådhuset
Referens skapad av användare   Anund, Johan (1994). Uppsala medeltida skola och kulturlager i Domkyrkoområdet : kvarteren Slottet, Oden, S:t Erik, Domen och Rosenborg, samt Riddartorget, Universitetsparken, Furis torg, Gamla torget och Valvgatan. Uppsala : UV, Riksantikvarieämbetet
Berör objekt: visa information Fyndlokal 53430: Kvarteret Domen Sverige Up Uppsala Kvarteret Domen 7 Kvarteret Domen
Referens skapad av användare   Anund, Johan (2008). Urbanisering och kulturlager - sju undersökningar i Aros och Uppsala : Uppland, Uppsala stad, Domkyrkoplan, Bangårdgatan, Akademiska sjukhuset, kvarteret Domen och kvarteret S:t Erik : arkeologiska förundersökningar och undersökningar : dnr 3318-93; 421-6084-1995; 421-1773-1996; 421-3458-1996; 421-3459-1996; 421-1459-1997; 421-2281-1997. Uppsala : Avdelningen för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet
Berör objekt: visa information Fyndlokal 53430: Kvarteret Domen Sverige Up Uppsala Kvarteret Domen 7 Kvarteret Domen
Referens skapad av användare   Arbman, Holger (). En medeltida by vid Albäcksborg i Maglarps socken.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 39822: Albäcksborg Sverige Sk Maglarp Albäcksborg
Referens skapad av användare   Arbman, Holger (). Jävrefyndet : ett bidrag till kuströsenas datering.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 36952: Jävre, Bokmyrberget Sverige Nb Hortlax Jävre, Bokmyrberget
Referens skapad av användare   Arbman, Holger (). Vikingagravar i Hamrånge.
Berör objekt: visa information Fyndlokal 37080: Fors Sverige Gä Hamrånge Fors nr 2 Fors
Referens skapad av användare   Arbman, Holger (1931). Ett gravfält vid Eksjöhofgård och några därmed förknippade problem. Jönköping
Berör objekt: visa information Fyndlokal 36978: Eksjöhovgård Sverige Sm Vallsjö Eksjöhovgård
Referens skapad av användare   Arbman, Holger (1945). Käringsjön : studier i halländsk järnålder. Stockholm : Wahlström & Widstrand
Berör objekt: visa information Fyndlokal 41250: Käringsjön Sverige Ha Övraby Käringsjön
Referens skapad av användare   Arbman, Holger (1993). The Årby boat. Stockholm : Statens historiska museum and Båtdokumentationsgruppen ; Skärhamn : Båtdokgruppen [distributör]
Berör objekt: visa information Föremål/benpost 107470: båt Sverige Up Rasbokil Årby visa information Fyndlokal 38513: Årby Sverige Up Rasbokil Årby
Referens skapad av användare   Arcini, C. 2005. The Vikings Bare Their Filed Teeth. In: AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL ANTHROPOLOGY, 2005, VOL 128; NUMB 4, pages 727-733. JOHN WILEY & SONS LTD.
Berör objekt: visa information Föremål/benpost 150304: ben Sverige Go Hablingbo Havor
Referens skapad av användare   Arne, Ture J (1906). Det stora guldfyndet från Sköfde. http://fornvannen.se/pdf/1900talet/1906_092.pdf
Berör objekt: visa information Föremål/benpost 108882: tacka Sverige Vg Skövde Timboholm visa information Föremål/benpost 109281: kedja Sverige Vg Skövde Timboholm visa information Föremål/benpost 111152: tacka Sverige Vg Skövde Timboholm visa information Föremål/benpost 111154: kedja Sverige Vg Skövde Timboholm
Referens skapad av användare   Arne, Ture J. (1934). Das Bootgräberfeld von Tuna in Alsike, Uppland. Stockholm : [Wahlström & Widstrand]
Berör objekt: visa information Fyndlokal 18093: Tuna Sverige Up Alsike Tuna visa information Fyndlokal 18655: Tuna Sverige Up Alsike Tuna visa information Föremål/benpost 783010: sölja Sverige Up Alsike Tuna visa information Föremål/benpost 445175: kam Sverige Up Alsike Tuna visa information Föremål/benpost 785286: bryne Sverige Up Alsike Tuna visa information Föremål/benpost 107381: spänne Sverige Up Alsike Tuna visa information Föremål/benpost 106755: spjutspets Sverige Up Alsike Tuna visa information Föremål/benpost 107729: kam, kamfodral Sverige Up Alsike Tuna visa information Föremål/benpost 108947: hänge Sverige Up Alsike Tuna visa information Föremål/benpost 429171: betsel Sverige Up Alsike Tuna visa information Föremål/benpost 441487: beslag Sverige Up Alsike Tuna visa information Föremål/benpost 106497: kam Sverige Up Alsike Tuna visa information Föremål/benpost 429895: brodd Sverige Up Alsike Tuna visa information Föremål/benpost 429910: sölja Sverige Up Alsike Tuna visa information Föremål/benpost 429952: svärd Sverige Up Alsike Tuna visa information Föremål/benpost 112064: mynt Sverige Up Alsike Tuna visa information Föremål/benpost 429542: beslag Sverige Up Alsike Tuna
Referens skapad av användare   Arne, Ture J. (1936). Barsoff Gorodok : ein westsibirisches Gräberfeld aus der jüngeren Eisenzeit. Stockholm : Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien
Berör objekt: visa information Fyndlokal 16649: Barsov Gorodok Ryssland Barsov Gorodok
Referens skapad av användare   Arrhenius, Birgit (1980). Tuna i Alsike, grav XIV : laborativ analys och konservering. Stockholm
Berör objekt: visa information Fyndlokal 18093: Tuna Sverige Up Alsike Tuna
Referens skapad av användare   Arwidsson, Greta (1983). The Mästermyr find : a Viking Age tool chest from Gotland. Stockholm : Vitterhets-, historie- och antikvitetsakad. : Almqvist & Wiksell international
Berör objekt: visa information Fyndlokal 39216: Mästermyr Sverige Go Sproge Mästermyr
Referens skapad av användare   Atlas
Berör objekt: visa information Föremål/benpost 420685: yxa Sverige Sk Trelleborg Trelleborg (i trakten av) visa information Fyndlokal 535 visa information Fyndlokal 5303: Råbelövs sjö Sverige Sk Österslöv Råbelövs sjö visa information Fyndlokal 53383 visa information Fyndlokal 54815: Åsahögen Sverige Sk Kvistofta Åsahögen
Referens skapad av användare   Awebro, Kenneth (1986). Från malm till mynt : en historisk-metallurgisk studie om Nasafjäll. Stockholm : Institutet för lappmarksforskning ; Luleå : Norrbottens museum [distributör]
Berör objekt: visa information Fyndlokal 53538: Sädvajaure, Silbojokk Sverige La Arjeplog Sädvajaure, Silbojokk
Referens skapad av användare   Awebro, Kenneth (1986). Kyrklig verksamhet i Silbojokk. Stockholm : Institutet för lappmarksforskning ; Luleå : Norrbottens museum [distributör]
Berör objekt: visa information Fyndlokal 53538: Sädvajaure, Silbojokk Sverige La Arjeplog Sädvajaure, Silbojokk
Referens skapad av användare   Axelson, Sven A (1952). Till dateringen av Svantepolk Knutssons första gåvobrev till Vreta Kloster. Stockholm
Berör objekt: visa information Fyndlokal 34879: Vreta klosterkyrka Sverige Ög Vreta kloster Vreta klosterkyrka