Kam (stödskena) av ben/horn (SHM Invnr 34309)Foto: Ny Björn Gustafsson 2007-03-22 SHMM#gallery 312287
föregående sida 1 [2]
Kam (stödskena) av ben/horn (SHM Invnr 34309)
Foto: Ny Björn Gustafsson 2007-03-22 SHMM
Visa mer information om bilden