Bälte (bältesölja, remändebeslag) av brons (SHM Invnr 34000)Foto: Harald Faith-Ell 2013-11-19 SHMM#gallery 354936
föregående sida 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 nästa sida
Bälte (bältesölja, remändebeslag) av brons (SHM Invnr 34000)
Foto: Harald Faith-Ell 2013-11-19 SHMM
Visa mer information om bilden