Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Translate
 
Sök i samlingarna version 1.1
Ett antal mindre förbättringar i Sök i samlingarna lanseras nu i och med en ny version av söktjänsten. Det blir därmed lättare att hitta rätt när du söker och att få en överblick över all digital information på museet från en viss socken.
Många sökningar i Sök i samlingarna resulterar inte i några resultat. Detta beror på flera orsaker: Ni söker ofta genom att ange sökord i (för) många fält samtidigt. Det beror även på att söktjänsten tidigare letade efter en exakt matchning av ditt sökord. För att lättare få träffar har sökningarna i stället breddats så att ni i normala fall söker på delar av ord med en fritextsökning. Om ni vill ha bättre kontroll över sökningen bockar ni för Använd exakt sökning

Historiska museets samlade digitala samlingsresurser visas nu i en ny sockensida. Här sammanfattas socknens inventarienummer, fyndplatser, föremål, ben och föremålsbilder kvantitativt. Klicka sedan på antalsuppgiften för att se en detaljerad presentation. Du når sockensidan genom att klicka på en sockenlänk på inventarienumret eller fyndplatsen.

Sockensidan kommer i framtiden att kunna länka till andra museers och institutioners sockensidor för att ni på detta sätt ska kunna få en överblick över andra samlingar. Just nu genomförs ett försök tillsammans med Västernorrlands länsmuseum.
För mer information kontakta Registeransvarig (e-postadressen visas längst ner i sidan).