Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Translate
 
Ny karttjänst - överblicka samlingarna i en karta
Historiska museet lanserar idag den nya söktjänsten MapView, där forskare, studenter och kulturmiljövård kan överblicka samlingarna ur ett kartperspektiv. Genom söktjänsten får man en visuell överblick över de platser som museets föremål härrör från.
Med hjälp av söktjänsten ges möjlighet att se och utforska Historiska museets samlingar ur ett kartperspektiv. Tjänsten redovisar museets fyndplatser och inventarienummer som en antalsuppgift per socken. Socknarna färgas i en av fyra färgtoner beroende på antalet fyndplatser/inventarienummer eller i en punktkarta med olika punktstorlekar.

Underlagskartan är producerad av Riksantikvarieämbetet med delfinansiering från SHM och bygger på sockengränser från den digitala ekonomiska kartan. Förfaringssättet gör att samlingarna blir tillgängliga genom kartsökningar och markeringar i en karta. Några ord om källkritik är emellertid på sin plats: Det är värt att notera att en fyndplats definieras som "en plats inom ett inventarienummer som museets har samlingar från". Om samma gravfält har undersökts tre gånger vid olika tillfällen och fått tre olika inventarienummer på museet, blir resultatet tre fyndplatser. Se därför resultaten från tjänsten som indikationer för fortsatta studier, snarare än kvantitativa resultat med kulturhistorisk betydelse.

Söktjänsten Mapview är utvecklad i samarbete med WM-data AB.

För mer information kontakta Registeransvarig (e-postadressen visas längst ner i sidan).