Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Translate
 
Omfattande satsningar på digitalisering av samlingarna vid SHMM 2006-2007
Kulturrådet har beviljat Statens historiska museer (SHMM) 7 560 000 kronor för projektet Invite - Öppna samlingar vid SHMM. Projektet kommer att arbeta på bred front med digitalisering och tillgängliggörande av samlingarna och berör samtliga enheter och museer inom myndigheten. Sammanlagt 21 personer kommer att rekryteras till myndigheten. Projektet beräknas starta den 3 april.
Regeringen aviserade sysselsättningsåtgärder i budgetpropositionen i september förra året. Statens kulturråd fick i uppdrag genomföra satsningen som går under namnet Accessprojektet. Sammanlagt fördelas ca 500 miljoner kronor under två år.

Bidragen innebär stora möjligheter till att öka tillgängligheten till samlingarna. Tretton av tjugoen personer i projektet kommer att arbeta med uppordning, dokumentation och digitalisering i tre delprojekt:

  • uppordning av de osteologiska samlingarna
  • nyaccession

  • tematisk uppordning


Rekrytering av personal till projektet pågår just nu.

Resultatet av arbetet kommer att kunna nås direkt via Sök i samlingarna på Internet. Där kommer också löpande information och nyheter om Invite - öppna samlingar vid SHMM att publiceras.
För mer information kontakta Registeransvarig (e-postadressen visas längst ner i sidan).